Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ papat11

รหัสวิชา : 84658
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
จำนวนข้อ : 400 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 19150 ครั้ง

รหัสวิชา : 44971
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบอุปมาอุปไมย
จำนวนข้อ : 372 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 131103 ครั้ง

รหัสวิชา : 34458
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
จำนวนข้อ : 561 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 9655 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563