Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ nutpoom

รหัสวิชา : 87227
ชื่อชุดวิชา : วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2299 ครั้ง

รหัสวิชา : 54445
ชื่อชุดวิชา : วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2428 ครั้ง

รหัสวิชา : 74654
ชื่อชุดวิชา : วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1359 ครั้ง

รหัสวิชา : 68575
ชื่อชุดวิชา : วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2205 ครั้ง

รหัสวิชา : 12319
ชื่อชุดวิชา : วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1833 ครั้ง

รหัสวิชา : 45941
ชื่อชุดวิชา : วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 988 ครั้ง

รหัสวิชา : 66647
ชื่อชุดวิชา : วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
จำนวนข้อ : 90 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2455 ครั้ง

รหัสวิชา : 87417
ชื่อชุดวิชา : วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
จำนวนข้อ : 60 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2597 ครั้ง

รหัสวิชา : 99357
ชื่อชุดวิชา : วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1592 ครั้ง

รหัสวิชา : 41486
ชื่อชุดวิชา : วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1982 ครั้ง

รหัสวิชา : 76577
ชื่อชุดวิชา : วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1337 ครั้ง

รหัสวิชา : 99859
ชื่อชุดวิชา : วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1202 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา