Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ krupim

รหัสวิชา : 35533
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z1/2
จำนวนข้อ : 18 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2182 ครั้ง

รหัสวิชา : 11445
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน [สมการกำลังสอง ax2+bx+c = 0 ]
จำนวนข้อ : 24 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2452 ครั้ง

รหัสวิชา : 63331
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน [ รวม ]
จำนวนข้อ : 73 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4648 ครั้ง

รหัสวิชา : 43473
ชื่อชุดวิชา : ฝึก onet การให้เหตุผล ม.6
จำนวนข้อ : 12 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2420 ครั้ง

รหัสวิชา : 47211
ชื่อชุดวิชา : ฝึก onet จำนวนจริง ม.6
จำนวนข้อ : 43 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2378 ครั้ง

รหัสวิชา : 13267
ชื่อชุดวิชา : ฝึก onet ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.6
จำนวนข้อ : 44 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3946 ครั้ง

รหัสวิชา : 76164
ชื่อชุดวิชา : ฝึก onet เลขยกกำลัง ม.6
จำนวนข้อ : 19 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1760 ครั้ง

รหัสวิชา : 26359
ชื่อชุดวิชา : ฝึก onet ตรีโกณมิติ ม.6
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1911 ครั้ง

รหัสวิชา : 34563
ชื่อชุดวิชา : ฝึก onet ลำดับและอนุกรม ม.6
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1729 ครั้ง

รหัสวิชา : 24658
ชื่อชุดวิชา : ฝึก onet ความน่าจะเป็น ม.6
จำนวนข้อ : 14 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1772 ครั้ง

รหัสวิชา : 27595
ชื่อชุดวิชา : ฝึก onet สถิติ ม.6
จำนวนข้อ : 12 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1837 ครั้ง

รหัสวิชา : 43562
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน [ zคูณสังยุคz (a+bi)(a-bi) ]
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1854 ครั้ง

รหัสวิชา : 89884
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน [ กำลังสอง z2 ]
จำนวนข้อ : 12 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1794 ครั้ง

รหัสวิชา : 24746
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน [บวก ลบ, z1+z2 ,z1-z2
จำนวนข้อ : 36 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2176 ครั้ง

รหัสวิชา : 37548
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน [ เปลี่ยนรูป a+bi=(a,b) ]
จำนวนข้อ : 14 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1620 ครั้ง

รหัสวิชา : 54995
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน(ส่วนจริง, ส่วนจินตภาพ)
จำนวนข้อ : 28 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2733 ครั้ง

รหัสวิชา : 58324
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน(i1+i2+i3+...+in)
จำนวนข้อ : 21 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4530 ครั้ง

รหัสวิชา : 83829
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน( in )
จำนวนข้อ : 105 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 5167 ครั้ง

รหัสวิชา : 91246
ชื่อชุดวิชา : ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ
จำนวนข้อ : 25 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4495 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563