Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ kruaof

รหัสวิชา : 81892
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบปลายภาค วิชาการงานอาชีพ ชั้น ม.1
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2986 ครั้ง

รหัสวิชา : 68182
ชื่อชุดวิชา : พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
จำนวนข้อ : 36 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 7473 ครั้ง

รหัสวิชา : 69767
ชื่อชุดวิชา : การทำงานเพื่อการดำรงชีพและ ผ้าและการตัดเย็บ ม.3
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4312 ครั้ง

รหัสวิชา : 23949
ชื่อชุดวิชา : การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุท้องถิ่น ม.1
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 6888 ครั้ง

รหัสวิชา : 94847
ชื่อชุดวิชา : อาหารกับการดำรงชีวิต ม.1
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3630 ครั้ง

รหัสวิชา : 53646
ชื่อชุดวิชา : หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาบ้าน
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2920 ครั้ง

รหัสวิชา : 74815
ชื่อชุดวิชา : เรียนรู้กระบวนการทำงาน
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3428 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563