Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ courseofplant

รหัสวิชา : 88458
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2773 ครั้ง

รหัสวิชา : 71367
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1940 ครั้ง

รหัสวิชา : 71949
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง รู้จักผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 980 ครั้ง

รหัสวิชา : 56398
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง รู้จักผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1339 ครั้ง

รหัสวิชา : 79897
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1056 ครั้ง

รหัสวิชา : 71718
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1034 ครั้ง

รหัสวิชา : 44817
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง การดูเเลพืชผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 862 ครั้ง

รหัสวิชา : 28783
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง การดูเเลพืชผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 925 ครั้ง

รหัสวิชา : 33932
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2 เรื่องการเตรียมการปลูกผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1575 ครั้ง

รหัสวิชา : 56117
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 เรื่องการเตรียมการปลูกผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1384 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562