Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ courseofplant

รหัสวิชา : 88458
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3430 ครั้ง

รหัสวิชา : 71367
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2385 ครั้ง

รหัสวิชา : 71949
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง รู้จักผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1305 ครั้ง

รหัสวิชา : 79897
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1378 ครั้ง

รหัสวิชา : 71718
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1350 ครั้ง

รหัสวิชา : 44817
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง การดูเเลพืชผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1148 ครั้ง

รหัสวิชา : 56117
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 เรื่องการเตรียมการปลูกผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1848 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562