Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ bask0160

รหัสวิชา : 54299
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 5 ทรัพยากรท่องเที่ยว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1615 ครั้ง

รหัสวิชา : 26968
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 4 ทรัพยากรพลังงาน
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3444 ครั้ง

รหัสวิชา : 84188
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 3 ทรัพยากรน้ำ
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 6510 ครั้ง

รหัสวิชา : 63612
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 2 ทรัพยากรดิน
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2148 ครั้ง

รหัสวิชา : 73517
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 1 ทรัพยากรเเร่เเละหิน
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1762 ครั้ง

รหัสวิชา : 19938
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน ทรัพยกรธรณี
จำนวนข้อ : 25 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1664 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562