Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ Yeahpitlok

รหัสวิชา : 19279
ชื่อชุดวิชา : วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1904 ครั้ง

รหัสวิชา : 42591
ชื่อชุดวิชา : รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3174 ครั้ง

รหัสวิชา : 16546
ชื่อชุดวิชา : วิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2204-2002
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1743 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562