Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ Thepporn

รหัสวิชา : 31549
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ1
จำนวนข้อ : 32 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4035 ครั้ง

รหัสวิชา : 55272
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
จำนวนข้อ : 35 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 7136 ครั้ง

รหัสวิชา : 34393
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรเเกรม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
จำนวนข้อ : 47 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3344 ครั้ง

รหัสวิชา : 16345
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
จำนวนข้อ : 25 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4660 ครั้ง

รหัสวิชา : 17545
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนองาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
จำนวนข้อ : 35 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 8594 ครั้ง

รหัสวิชา : 61788
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
จำนวนข้อ : 21 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4805 ครั้ง

รหัสวิชา : 59374
ชื่อชุดวิชา : หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
จำนวนข้อ : 51 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 10045 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562