Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ Thepporn

รหัสวิชา : 31549
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ1
จำนวนข้อ : 32 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2685 ครั้ง

รหัสวิชา : 55272
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
จำนวนข้อ : 35 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 5397 ครั้ง

รหัสวิชา : 34393
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรเเกรม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
จำนวนข้อ : 47 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2287 ครั้ง

รหัสวิชา : 16345
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
จำนวนข้อ : 25 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3647 ครั้ง

รหัสวิชา : 17545
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนองาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
จำนวนข้อ : 35 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 7133 ครั้ง

รหัสวิชา : 61788
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
จำนวนข้อ : 21 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2999 ครั้ง

รหัสวิชา : 59374
ชื่อชุดวิชา : หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
จำนวนข้อ : 51 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 8418 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา