Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ BlackSwan

รหัสวิชา : 79692
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบออนไลน์ บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2444 ครั้ง

รหัสวิชา : 72416
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบออนไลน์ บทที่ 2 ซอฟต์แวร์(Software)
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4525 ครั้ง

รหัสวิชา : 92237
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบออนไลน์ บทที่ 1 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2087 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563