Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ 58090054

รหัสวิชา : 57565
ชื่อชุดวิชา : Cross-Cultural II Final Review 2
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1188 ครั้ง

รหัสวิชา : 83116
ชื่อชุดวิชา : Cross-Cultural II Final Review 1
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1279 ครั้ง

รหัสวิชา : 14245
ชื่อชุดวิชา : World Affair III
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1580 ครั้ง

รหัสวิชา : 74243
ชื่อชุดวิชา : World Affair Review ll
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1676 ครั้ง

รหัสวิชา : 37758
ชื่อชุดวิชา : Pre-Test World Affair Midterm
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 6385 ครั้ง

รหัสวิชา : 26756
ชื่อชุดวิชา : Cross-Culture II Hong-Kong
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 419 ครั้ง

รหัสวิชา : 78221
ชื่อชุดวิชา : Cross-Culture II 你好
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 432 ครั้ง

รหัสวิชา : 79413
ชื่อชุดวิชา : Cross-Culture II Hello U.S.A
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 432 ครั้ง

รหัสวิชา : 54293
ชื่อชุดวิชา : Cross-Cuture Final Review ชุด 3
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1567 ครั้ง

รหัสวิชา : 55368
ชื่อชุดวิชา : Cross-Cuture Final Review ชุด 2
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1625 ครั้ง

รหัสวิชา : 68783
ชื่อชุดวิชา : Cross-Cuture Final Review ชุด 1
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1726 ครั้ง

รหัสวิชา : 11157
ชื่อชุดวิชา : ASEAN Review FINAL update
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2682 ครั้ง

รหัสวิชา : 96852
ชื่อชุดวิชา : ASEAN Review FINAL
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1124 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562