แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 50 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 45 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 50 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
2 ระดับภาษา
3 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

 

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

SECTION 8 – TEMPERATURE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 23 ครั้ง
SECTION 7 - TANK GAUGING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 37 ครั้ง
SECTION 6 - SAMPLING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 34 ครั้ง
SECTION 5 - SAFETY
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 39 ครั้ง
SECTION 4 - MARINE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 22 ครั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ผู้ออกข้อสอบ film10101 ทดสอบแล้ว 1977 ครั้ง
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 18 ครั้ง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 57 ครั้ง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 100 ครั้ง
แนวข้อสอบ ONET การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 17 ครั้ง


รวม 74 ชุด จำนวนหน้า : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1978
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
5562726  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ((แนะนำ-หนังสือสอบดีๆ)) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยา... mon (0)
 **หนังสือขายดี(No1) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน mon (0)
 #เก็งแนวข้อสอบบรรณารักษ์ กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารจัดการศึกษา กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารโครงการ กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารสถิติและวิเคราะห์ กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และประเมินผล กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และบริหารข้อมูล กองทัพอาก... sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารวิชาการ กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารแผนงาน กองทัพอากาศ sheetbook (0)