แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 30 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 30 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 27 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 30 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
2 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

วิชาโปรแกรมบริหารทรัพยากรย์มนุษย์(ปลายภาค)
ผู้ออกข้อสอบ Thiwaporn ทดสอบแล้ว 195 ครั้ง
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ผู้ออกข้อสอบ navymusic44 ทดสอบแล้ว 461 ครั้ง
ก่อสร้าง
ผู้ออกข้อสอบ band2533 ทดสอบแล้ว 161 ครั้ง
ครูเเบน ก่อสร้าง
ผู้ออกข้อสอบ band2533 ทดสอบแล้ว 639 ครั้ง
จำนวนเชิงซ้อน [ รวม ]
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 1361 ครั้ง
ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5
ผู้ออกข้อสอบ prathomtouniversity ทดสอบแล้ว 372 ครั้ง
ฝึก onet จำนวนจริง ม.6
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 231 ครั้ง
ฝึก onet ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.6
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 658 ครั้ง
SECTION 8 – TEMPERATURE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 218 ครั้ง
SECTION 7 - TANK GAUGING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 217 ครั้ง


รวม 172 ชุด จำนวนหน้า : 18 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1998
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
5873331  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบเสมียนการเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเสมียนแผนกบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนายสิบพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม sheetbook (0)
 แนวข้อสอบช่างเขียนแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเสมียนแผนกแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเสมียนแผนกกำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนายสิบสูทกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกสื่อสารภาคพื้นดิน สำนักง... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกปฏิบัติการ สำนักงานปลัดก... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกกิจการอวกาศ สำนักงานปลัด... sheetbook (0)