แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 20 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 20 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 17 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 20 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
2 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

ฝึก onet จำนวนจริง ม.6
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 26 ครั้ง
ฝึก onet ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.6
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 283 ครั้ง
SECTION 8 – TEMPERATURE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 22 ครั้ง
SECTION 7 - TANK GAUGING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 37 ครั้ง
SECTION 6 - SAMPLING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 33 ครั้ง
SECTION 5 - SAFETY
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 36 ครั้ง
SECTION 4 - MARINE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 21 ครั้ง
SECTION 2 – DEFINITIONS
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 63 ครั้ง
SECTION 1 – CALCULATIONS
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 112 ครั้ง
จำนวนเชิงซ้อน [บวก ลบ, z1+z2 ,z1<
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 123 ครั้ง


รวม 656 ชุด จำนวนหน้า : 66 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1978
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
5561108  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ((แนะนำ-หนังสือสอบดีๆ)) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยา...  mon (0)
 **หนังสือขายดี(No1) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน  mon (0)
 #เก็งแนวข้อสอบบรรณารักษ์ กองทัพอากาศ  sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารจัดการศึกษา กองทัพอากาศ  sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารโครงการ กองทัพอากาศ  sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารสถิติและวิเคราะห์ กองทัพอากาศ  sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และประเมินผล กองทัพอากาศ  sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และบริหารข้อมูล กองทัพอาก...  sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารวิชาการ กองทัพอากาศ  sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายทหารแผนงาน กองทัพอากาศ  sheetbook (0)