แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ภรรยา อ่านว่า พัน-ระ-ยา
  ภารธุรา อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ
  มรณา อ่านว่า มอ-ระนา
  มารษา อ่านว่า มาน-ระ-สา
2. 30 13 17 11 15 8 ........
  9
  11
  12
  14
3. ศิลปาชีพมาจากคำสนธิว่าอะไร
  ศิละ+ปาชีพ
  ศิลปา+ อาชีพ
  ศิลปะ+อาชีพ
  ศิลา+อาชีพ
4. กำลังสำคัญอันดับแรกของคนคือกำลังศรัทธาและความเชื่อมั่น ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรกับใคร เพื่อสิ่งใด ถ้าหากขาดความเชื่อมั่นในงาน ในผู้ร่วมงานในเป้าหมายของงานที่ทำแล้ว จะไม่มีความหวังและความขวนขวายก้จะทำให้ปฏิบัติงานสำเร็จได้โดยยาก
ถ้าขาดสิ่งใดงานจะสำเร็จยาก
  ความศรัทธา
  ความศรัทธา
  เป้าหมาย
  ความขวนขวาย
5. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  รย่อม
  พยศ
  ชง่อน
  ชะมด
6. สละที่มีเสียงสั้นคือข้อใด
  อำ
  ฤา
  ใอ
  เอา
7. 1 -3 -7 -11 -15 .....
  -10
  -12
  -19
  -20
8. ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
  ห้ามนักเรียนตัดผมยาว
  สมศักดิ์อยู่กินกับคุณพ่อตั้งแต่อายุได้ 1 ขวบ
  คุณพ่อไปทุกประเทศในยุโรปยกเว้นปารีสกับลอนดอน
  บ้านหลังนี้ใหญ่โตโอฬารจริงๆ
9. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  a×1
  a+1
  a ÷1
  a-1
10. ข้อใดใช้คำว่าถึงในรูปสำนวน
  ใจถึงเสียอย่าง สบายไปแปดอย่าง
  ถึงที่ตายแล้วอย่าเสียใจเลย
  ไกลเท่าไหร่ก็ไปให้ถึง
  ฟุตบอลสนุกถึงลูกถึงคน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document