แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำว่าปลาสลิดหมายถึงข้อใด
  ปลาใบไม้
  ปลาหาง
  ปลาซ่อน
  ปลายาว
2. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ผลกรรม อ่านว่า ผน-กำ
  ผลผลิต อ่านว่า ผน-ผะ-หลิด
  ผลิตภัณฑ์ อ่านว่า ผะ-หลิด-พัน
  พรหมลิขิต อ่านว่า พรม-มะ-ลิ-ขิด
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรม
  ให้ศีล
  รับศีล
  ฟังเทศน์
  สนทนาธรรม
4. 40 35 38 31 36 27 ........
  26
  29
  30
  34
5. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  กรกฎ อ่านว่า อ่านว่า กอ-ระ-กด
  กรรมวิธี อ่านว่า กำ-วิ-ธี
  กายภาพ อ่านว่า กาย-ยะ-พาบ
  กลอุบาล อ่านว่า กน- อุ- บาย
6. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  กุมภีร
  สังวาล
  โลกนิติ
  เนตร
7. จงเรียงประโยคต่อไปนี้
1. ป่านนี้หลานคงคอยอย่างกระวนกระวาย
2. ไปยังโรงเรียนที่หลานอยู่
3. คุณยายวัยห้าสิบเศษรีบสาวเท้า
4.แกเดินอย่างรีบร้อนเพราะมารับช้ากว่าปกติ
  2 3 4 1
  4 3 2 1
  3 4 2 1
  3 4 1 2
8. ข้อใดใช้บัน ไม่ถูกต้อง
  บันลัย
  บันจวบ
  บันดล
  บันลือ
9. 8 11 5 9 4 7 3 7 ........
  4
  6
  7
  9
10. คำสุภาพของคำว่าไส้เดือนคือข้อใด
  รากขวัญ
  รากแก้ว
  รากข้าง
  รากดิน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713