ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ป.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ขณะกําลังเดินในสวนดอกไม้สังเกตเห็นผึ้งมีพฤติกรรมเต้นรำเป็นวงคล้ายเลข 8 พฤติกรรมของผึ้งดังกล่าวเป็นการสื่อความหมายในข้อใด
  ข่มขู่ศัตรูที่บุกรุกรัง
  เกี้ยวพาราสีผึ้งนอกถิ่น
  แสดงอาณาเขตหรือเส้นทางการบิน
  บอกแหล่งอาหารและระยะทางจากรังถึงแหล่งอาหาร
2. "วางกระถางต้นถั่วเขียวไว้ใกล้หน้าต่างในห้องเรียนเป็นเวลา5วัน"ข้อใดเป็นการตอบสนองต่อแสงของต้นถั่วเขียว
  ดอกของต้นถั่วเขียวบานในเวลาสาย
  ลําต้นของต้นถั่วเขียวเอนไปทํางหน้าต่าง
  ใบของต้นถั่วเขียวหุบเมื่อต้นถั่วเขียวได้รับแสง
  รากของต้นถั่วเขียวงอกขึ้นมาเหนือดินในกระถาง
3. ถ้าครอบต้นหญ้าบริเวณหนึ่งด้วยกล่องกระดาษเป็นระยะเวลา10วันพบว่าลําต้นและใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งนี้เนื่องมาจากต้นหญ้าได้รับปัจจัยในข้อใดไม่เพียงพอ
  น้ำ
  ดิน
  แสง
  อากาศ
4. อาหารที่พืชสร้างจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกลําเลียงเข้าสู่เซลล์อื่นๆภํายในลำต้นด้วยวิธีกํารในข้อใด
  การแพร่
  การหายใจ
  การละลาย
  การคายน้ำ
5. ถ้าต้องการเพาะเลี้ยงวัวนมพันธุ์ดีจะมีวิธีการคัดเลือกพ่อและแม่พันธุ์วัวตํามข้อใดจึงเหมาะสม
  คัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีอายุมากทั้งคู่
  คัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีอายุมากและแม่พันธุ์ที่มีเต้านมใหญ่
  คัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะเต้านมใหญ่และแม่พันธุ์ที่มีอายุมาก
  คัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะแข็งแรงและแม่พันธุ์ที่มีลักษณะให้น้ํานมมาก
6. ใบของพืชในข้อใดสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้
  พลูด่าง สัก
  ผักกาดหอม กล้วย
  ส้มเขียวหวาน มันฝรั่ง
  ต้นตายใบเป็น กุหลาบหิน
7. สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด
  กบ เขียด ปาด
  ช้าง สมัน แรด
  ควาย กูปรี ยีราฟ
  เต่า จระเข้ มังกรโคโมโด
8. ถ้ารับประทานขนมปังปิ้งทาเนยราดนมข้นหวานเป็นอาหารเช้าเพียงอย่างเดียวจนอิ่มร่างกายจะได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่
  เพียงพอ เพราะเป็นอาหารที่มีเกลือแร่วิตามินและโปรตีนครบ
  เพียงพอ เพราะเป็นอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต และพลังงานสูง
  ไม่เพียงพอเพราะเป็นอาหารที่มีเฉพาะวิตามินและโปรตีนเป็นส่วนมาก
  ไม่เพียงพอเพราะเป็นอาหารที่มีเฉพาะคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นส่วนมาก
9. ข้อใดเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกความแตกต่างระหว่างพืชไร้ดอกกับพืชมีดอก
  มีการหายใจ
  มีการสร้างอาหาร
  มีอวัยวะในการสืบพันธุ์
  มีส่วนประกอบของพืชครบทุกส่วนประกอบ
10. หลังกํารปฏิสนธิของพืชส่วนประกอบในข้อใดของดอกมะม่วงที่จะเจริญเป็นผลมะม่วง
  ไข่
  รังไข่
  ออวุลในรังไข่
  ต้นอ่อนในเมล็ด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile