สอบภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ในการเขียนรายงาน ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ค้นคว้า
  ทบทวน
  การเตรียม
  เรียงลำดับ
2. อธิป + บดี รวมกันเป็นคำสนธิได้อย่างไร
  อธิปดี
  อธิบดี
  บดีธิป
  ธิปบดี
3. “จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก” ตรงกับสำนวนในข้อใด
  คมในฝัก
  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
  ไม่มีใครแก่เกินเรียน
  อย่าริรักในวัยเรียน
4. ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด1. ผู้ป่วยเป็นต้อหินจะมีอาการตามัว สูญเสียม่านสายตา2. การรักษาต้อหินอาจใช้ยาหยอดตาและยารับประทาน3. ต้อหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายประสาทตา4. ถ้าเป็นต้อหินทุกชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลื่นไส้ อาเจียน5. ผู้ที่เป็นต้อหินบางรายอาจจำเป็นต้องรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์หรือโดยการผ่าตัด
  1-3-4-2-5
  3-1-4-2-5
  1-2-5-3-4
  3-1-2-4-5
5. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
  หากนกกาบินมาจับหลังคาบ้าน เป็นลางบอกว่าจะเกิดเหตุร้าย
  ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
  จังหวัดชลบุรีมีภูมิประเทศติดทะเล
  ต้นไม้นอกจากจะให้ความร่มเย็นแล้วยังช่วยป้องกันลมได้อีกด้วย
6. ข้อใดใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์
  รถผู้ดีวิ่งขวา รถขี้ข้าวิ่งซ้าย
  สิ่งสำคัญคือเงินตราได้มานำไปใช้
  ซื่อกินหมด คดกินได้นาน
  เสร็จกิจปิดไฟ ช่วยไทยประหยัดน้ำมัน
7. “โวหาร หมายถึง ชั้นเชิง สำนวน หรือท่วงทำนองการแต่งหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจมีความรู้สึกคล้อยตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน”จากข้อความข้างตัน ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร
  เชิญชวน
  นำเสนอ
  ตักเตือน
  อธิบาย
8. “เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะคะคุณข้าวของในท้องตลาดพากันขึ้นราคาไปหมดทุกอย่าง ไหนจะค่าเช่าบ้าน ค่าเทอมลูก ค่าอาหาร สารพัดอย่าง แย่แล้วล่ะค่ะ”จากข้อความข้างต้นเป็นคำพูดประเภทใด
  ร้องทุกข์
  ปรับความเข้าใจ
  ปรับทุกข์
  ขอความช่วยเหลือ
9. ข้อความในข้อ 3. ข้อเท็จจริงมีลักษณะอย่างไร
  เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่พูดกัน
  มีคนพูดกันว่าเป็นเรื่องจริง
  เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้
  เป็นเรื่องที่มีหลักฐานอ้างอิงและเชื่อถือได้
10. “เด็กไทยวันนี้ ต้องดีต้องเก่งต้องช่วยตัวเอง ต้องเร่งก้าวไป”จาก “กลอนสี่ ” บทนี้ วรรคใดที่เรียกว่าวรรครอง
  เด็กไทยวันนี้
  ต้องดีต้องเก่ง
  ต้องช่วยตัวเอง
  ต้องเร่งก้าวหน้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document