วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวคือกล้ามเนื้อชนิดใด
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อกระสวย
2. ผิวหนังทำหน้าที่รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ แต่ขณะที่ร่างกายผิดปกติมีอุณหภูมิสูงมาก ผิวหนังจะทำหน้าที่อย่างไร
  ดูดซึมความร้อนไว้เพื่อความอบอุ่น
  ขับถ่ายความร้อนที่สูงกว่าปกติออกทางต่อมไขมัน
  ขับถ่ายความร้อนที่สูงกว่าปกติออกทางต่อมเหงื่อ
  ทำหน้าที่ทุกอย่างที่กล่าวมา
3. ชั้นใดของผิวหนังมีความหนาที่สุด
  หนังกำพร้า
  หนังเทียม
  หนังแท้
  หนังด้านใน
4. ข้อใดไม่ใช่วิธีการส่งเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
  พักผ่อนอย่างเพียงพอ
  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  รับประทานยาบำรุงหรืออาหารเสริม
  รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่
5. อาการใบหน้ากระตุกเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อใด
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อกระสวย
6. กลุ่มเซลล์ที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวกันเรียกว่าอะไร
  อะตอม
  โมเลกุล
  ระบบ
  เนื้อเยื่อ
7. กล้ามเนื้อในข้อใดจัดเป็นกล้ามเนื้อเรียบทั้งหมด
  แขน ขา ปอด
  แขน หน้า หัวใจ
  ปอด หัวใจ ตับ
  ขา ลำตัว หน้า
8. ข้อใดมีบทบาทกับสีผิวของคน
  อีลาสติน
  คอลลาเจน
  นิโคติน
  เมลานิน
9. สารที่เรียกว่า “เมลานิน” จะอยู่ส่วนใดของร่างกาย
  บริเวณกล้ามเนื้อเรียบ
  ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า
  ผิวหนังชั้นหนังแท้
  บริเวณต่อมใต้สมอง
10. ผิวหนังของมนุษย์แบ่งออกเป็นกี่ชั้น อะไรบ้าง
  1 ชั้น หนังแท้
  2 ชั้น หนังกำพร้า และหนังแท้
  3 ชั้น หนังกำพร้า หนังเทียม และหนังแท้
  4 ชั้น หนังกำพร้า หนังเทียม หนังแท้ และหนังด้านใน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713