วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดกล่าวถึงกล้ามเนื้อหัวใจได้ถูกต้อง
  ทรงกระบอกยาว
  ทรงกระสวยหัวแหลม
  มีนิวเคลียสหลายอัน
  เป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายใน
2. กระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหารเริ่มต้นที่ใด
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ปาก
  ลำไส้ใหญ่
3. กระดูกบริเวณขาและแขนจัดเป็นกระดูกประเภทใด
  กระดูกแกน
  กระดูกระยางค์
  กระดูกตัน
  กระดูกกลวง
4. ระบบกล้ามเนื้อมีหน้าที่อย่างไร
  รักษาอุณหภูมิของร่างกาย
  ปกคลุมทุกส่วนของร่างกาย
  ทำให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้
  เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบโครงกระดูก
  สร้างเม็ดเลือดแดง
  เป็นโครงสร้างของร่างกาย
  เป็นแหล่งสะสมพลังงาน
  เป็นแหล่งสะสมแคลเซียม
6. อาการใบหน้ากระตุกเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อใด
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อกระสวย
7. ข้อใดกล่าวถึงกล้ามเนื้อในร่างกายได้ถูกต้องที่สุด
  มี 1 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย
  มี 2 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย และกล้ามเนื้อเรียบ
  มี 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ
  มี 4 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อโครงร่าง
8. ชั้นใดของผิวหนังมีความหนาที่สุด
  หนังกำพร้า
  หนังเทียม
  หนังแท้
  หนังด้านใน
9. กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวคือกล้ามเนื้อชนิดใด
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อกระสวย
10. ข้อใดมีบทบาทกับสีผิวของคน
  อีลาสติน
  คอลลาเจน
  นิโคติน
  เมลานิน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document