วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่อวัยวะในระบบโครงกระดูก
  กระดูกอ่อน
  เอ็น
  ข้อต่อ
  กล้ามเนื้อ
2. กระดูกแกนในร่างกายของคนมีทั้งหมดกี่ชิ้น
  65 ชิ้น
  70 ชิ้น
  75 ชิ้น
  80 ชิ้น
3. สารที่เรียกว่า “เมลานิน” จะอยู่ส่วนใดของร่างกาย
  บริเวณกล้ามเนื้อเรียบ
  ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า
  ผิวหนังชั้นหนังแท้
  บริเวณต่อมใต้สมอง
4. ชั้นใดของผิวหนังมีความหนาที่สุด
  หนังกำพร้า
  หนังเทียม
  หนังแท้
  หนังด้านใน
5. ผิวหนังทำหน้าที่รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ แต่ขณะที่ร่างกายผิดปกติมีอุณหภูมิสูงมาก ผิวหนังจะทำหน้าที่อย่างไร
  ดูดซึมความร้อนไว้เพื่อความอบอุ่น
  ขับถ่ายความร้อนที่สูงกว่าปกติออกทางต่อมไขมัน
  ขับถ่ายความร้อนที่สูงกว่าปกติออกทางต่อมเหงื่อ
  ทำหน้าที่ทุกอย่างที่กล่าวมา
6. ข้อใดกล่าวถึงกล้ามเนื้อหัวใจได้ถูกต้อง
  ทรงกระบอกยาว
  ทรงกระสวยหัวแหลม
  มีนิวเคลียสหลายอัน
  เป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายใน
7. กลุ่มเซลล์ที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวกันเรียกว่าอะไร
  อะตอม
  โมเลกุล
  ระบบ
  เนื้อเยื่อ
8. กระดูกบริเวณขาและแขนจัดเป็นกระดูกประเภทใด
  กระดูกแกน
  กระดูกระยางค์
  กระดูกตัน
  กระดูกกลวง
9. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบโครงกระดูก
  สร้างเม็ดเลือดแดง
  เป็นโครงสร้างของร่างกาย
  เป็นแหล่งสะสมพลังงาน
  เป็นแหล่งสะสมแคลเซียม
10. กล้ามเนื้อในข้อใดจัดเป็นกล้ามเนื้อเรียบทั้งหมด
  แขน ขา ปอด
  แขน หน้า หัวใจ
  ปอด หัวใจ ตับ
  ขา ลำตัว หน้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document