วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบโครงกระดูก
  สร้างเม็ดเลือดแดง
  เป็นโครงสร้างของร่างกาย
  เป็นแหล่งสะสมพลังงาน
  เป็นแหล่งสะสมแคลเซียม
2. ร่างกายมนุษย์เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้น
  206 ชิ้น
  300 ชิ้น
  500 ชิ้น
  800 ชิ้น
3. ข้อใดกล่าวถึงกล้ามเนื้อหัวใจได้ถูกต้อง
  ทรงกระบอกยาว
  ทรงกระสวยหัวแหลม
  มีนิวเคลียสหลายอัน
  เป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายใน
4. ข้อใดไม่ใช่อวัยวะในระบบโครงกระดูก
  กระดูกอ่อน
  เอ็น
  ข้อต่อ
  กล้ามเนื้อ
5. กล้ามเนื้อในข้อใดจัดเป็นกล้ามเนื้อเรียบทั้งหมด
  แขน ขา ปอด
  แขน หน้า หัวใจ
  ปอด หัวใจ ตับ
  ขา ลำตัว หน้า
6. กระดูกบริเวณขาและแขนจัดเป็นกระดูกประเภทใด
  กระดูกแกน
  กระดูกระยางค์
  กระดูกตัน
  กระดูกกลวง
7. สารที่เรียกว่า “เมลานิน” จะอยู่ส่วนใดของร่างกาย
  บริเวณกล้ามเนื้อเรียบ
  ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า
  ผิวหนังชั้นหนังแท้
  บริเวณต่อมใต้สมอง
8. ข้อใดเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจ
  อยู่นอกอำนาจจิตใจ
  พบมากที่สุดในร่างกาย
  ยึดเกาะอยู่กับกระดูก
  ประกอบด้วยเซลล์ทรงกระบอกยาว
9. กระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหารเริ่มต้นที่ใด
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ปาก
  ลำไส้ใหญ่
10. ข้อใดไม่ใช่วิธีการส่งเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
  พักผ่อนอย่างเพียงพอ
  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  รับประทานยาบำรุงหรืออาหารเสริม
  รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document