สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา SOC1003 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ff yuyy41010 Jan 2016 19:39:0610 Jan 2016 19:40:071:1
2สิทธิพร แสวงสาย21010 Jan 2016 19:33:3210 Jan 2016 19:34:310:59
3สิทธิพร แสวงสาย41010 Jan 2016 19:30:0210 Jan 2016 19:32:332:31
4สิทธิพร แสวงสาย51010 Jan 2016 19:22:5810 Jan 2016 19:27:314:33
5ศิตาวรัชญ์ เศรษวิบูลย์31022 Dec 2015 07:16:5822 Dec 2015 07:24:417:43
6กฤษญาภรณ์ อินทะลา11027 Oct 2015 21:10:0027 Oct 2015 21:12:062:6
7กฤษญาภรณ์ อินทะลา51027 Oct 2015 21:07:1927 Oct 2015 21:08:160:57
8Maneewan Seenuanaon4104 Aug 2015 18:19:574 Aug 2015 18:22:102:13
9T P31010 May 2015 15:59:2610 May 2015 16:03:173:51
10โชคดี ดีมาก41020 Apr 2015 06:54:2720 Apr 2015 07:02:478:20
11ภัทรวดี ศรีวิชัย61017 Apr 2015 13:27:3217 Apr 2015 13:28:260:54
12ภัทรวดี ศรีวิชัย51017 Apr 2015 13:26:2217 Apr 2015 13:27:221:0
13ภัทรวดี ศรีวิชัย41017 Apr 2015 13:19:2917 Apr 2015 13:26:136:44
14ภัทรวดี ศรีวิชัย41017 Apr 2015 13:15:5317 Apr 2015 13:19:143:21
15ภัทรวดี ศรีวิชัย41017 Apr 2015 13:12:0217 Apr 2015 13:15:473:45
16พีระ ดีมาก21029 Mar 2015 09:29:4629 Mar 2015 09:30:280:42


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713