สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 99992 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กมลชนก นาคชัยเนรมิต4102 Sep 2017 13:26:582 Sep 2017 13:29:562:58
2รุ่งนภา พงพันธ์แท้41017 Jul 2017 21:27:2617 Jul 2017 21:29:312:5
3อะไร ไม่รู้5103 Oct 2016 14:22:453 Oct 2016 14:27:565:11
4ปริศนา วงศ์10104 Mar 2016 19:52:064 Mar 2016 19:52:340:28
5ปริศนา วงศ์10104 Mar 2016 19:51:014 Mar 2016 19:51:560:55
6ปริศนา วงศ์10104 Mar 2016 19:50:084 Mar 2016 19:50:550:47
7ปริศนา สามสิบ7104 Mar 2016 15:35:564 Mar 2016 15:36:320:36
8ปริศนา สามสิบ6104 Mar 2016 15:34:564 Mar 2016 15:35:510:55
9ปริศนา สามสิบ7104 Mar 2016 15:33:294 Mar 2016 15:34:511:22


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713