สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 99939 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กนกกาญจน์ เถาทอง91011 Nov 2017 09:44:1011 Nov 2017 09:46:312:21
2วัชระพงษ์ นนทปัญญา91015 Jan 2017 21:37:5915 Jan 2017 21:40:402:41
3สุชิน มีสี10102 Mar 2016 20:46:532 Mar 2016 20:48:341:41


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713