สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 98649 ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สมศักดิ์า คล้ายไพรวัลย์า71030 Aug 2018 14:51:4130 Aug 2018 14:55:403:59
2สมศักดิ์า คล้ายไพรวัลย์า030 Aug 2018 14:51:0830 Aug 2018 14:51:260:18
3สมศักดิ์ คล้ายไพรวัลย์71030 Aug 2018 14:44:3530 Aug 2018 14:49:525:17


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713