สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 98635 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ขวัญ ข้าวสวย8105 Jun 2017 14:54:415 Jun 2017 14:54:440:3
2ขวัญ ข้าว8105 Jun 2017 14:53:375 Jun 2017 14:53:450:8
3ขวัญ ข้าว8105 Jun 2017 14:50:165 Jun 2017 14:51:281:12
4แท ยอง1101 Mar 2017 13:37:031 Mar 2017 13:37:410:38
5แท ยอง1101 Mar 2017 13:35:381 Mar 2017 13:36:130:35
6แท ยอง2101 Mar 2017 13:34:151 Mar 2017 13:34:430:28
7แท ยอง1101 Mar 2017 13:28:221 Mar 2017 13:29:040:42
8แท ยอง3101 Mar 2017 13:15:121 Mar 2017 13:15:410:29
9พำ กกก61022 Jan 2017 14:32:0522 Jan 2017 14:32:050:0
10พำ กกก61022 Jan 2017 14:31:4422 Jan 2017 14:31:440:0
11พำ ำพพ61022 Jan 2017 14:31:2222 Jan 2017 14:31:220:0
12พำ ำพพ61022 Jan 2017 14:28:4422 Jan 2017 14:31:012:17
13นางสาวสุธิดา ผาพองยุน3108 Jan 2017 19:40:138 Jan 2017 19:41:451:32
14อัญทิกา หมัดอุเส็น0106 Jan 2017 15:02:386 Jan 2017 15:06:173:39
15ธีรภัทร ชมขวัญ7105 Jan 2017 18:28:245 Jan 2017 18:29:571:33
16แนน เผ่าจินดา51013 Aug 2016 21:11:3013 Aug 2016 21:14:182:48
17พัชรา สมงาม6102 Aug 2016 16:52:402 Aug 2016 16:55:022:22
18พัชรา สมงาม452 Aug 2016 16:46:162 Aug 2016 16:47:030:47
19สูไรดา มะเส็ง61011 Jul 2016 13:04:3111 Jul 2016 13:10:065:35
20นางสาว ธิดารัตน์ มีแสวง5108 Jul 2016 10:17:308 Jul 2016 10:22:044:34
21คคนางค์ ตันมณีสาคร61027 Jun 2016 07:44:2527 Jun 2016 07:46:512:26
22ปรียาภรณ์ สว่างศรี31013 Jun 2016 17:21:0513 Jun 2016 17:23:422:37
23สาม มีโชค71013 Jun 2016 13:58:1013 Jun 2016 13:58:380:28
24สาม มีโชค81013 Jun 2016 13:57:2013 Jun 2016 13:57:540:34
25สาม มีโชค81013 Jun 2016 13:56:0013 Jun 2016 13:56:510:51
26ปอ ปอ51013 Jun 2016 11:22:1713 Jun 2016 11:23:321:15
27ปอ ปอ3513 Jun 2016 11:21:0713 Jun 2016 11:21:490:42
28สุจินดา มางิ้ว61030 Apr 2016 13:03:5330 Apr 2016 13:04:330:40
29ฮาซาน๊.ะ มามี51016 Apr 2016 11:00:1616 Apr 2016 11:01:090:53
30หยกพกา กลิ่นเทศ91014 Apr 2016 21:34:3614 Apr 2016 21:35:140:38
31หยกพกา กลิ่นเทศ91014 Apr 2016 21:33:5514 Apr 2016 21:34:290:34
32หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:32:4914 Apr 2016 21:33:501:1
33หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:31:1014 Apr 2016 21:32:451:35
34หยกพกา กลิ่นเทศ91014 Apr 2016 21:30:2814 Apr 2016 21:31:020:34
35หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:28:3614 Apr 2016 21:30:251:49
36หยกพกา กลิ่นเทศ91014 Apr 2016 21:27:3714 Apr 2016 21:28:300:53
37หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:27:0914 Apr 2016 21:27:330:24
38หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:26:2214 Apr 2016 21:27:030:41
39หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:25:4514 Apr 2016 21:26:090:24
40หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:25:1314 Apr 2016 21:25:410:28
41หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:24:4314 Apr 2016 21:25:060:23
42หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:24:2914 Apr 2016 21:24:390:10
43หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:24:0114 Apr 2016 21:24:210:20
44หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:23:4114 Apr 2016 21:23:550:14
45หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:23:0514 Apr 2016 21:23:300:25
46หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:21:4014 Apr 2016 21:22:561:16
47หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:21:0614 Apr 2016 21:21:360:30
48หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:19:2414 Apr 2016 21:19:460:22
49หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:19:0114 Apr 2016 21:19:180:17
50หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:18:4414 Apr 2016 21:18:560:12
51หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:18:2014 Apr 2016 21:18:400:20
52หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:17:5214 Apr 2016 21:18:100:18
53หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:17:1314 Apr 2016 21:17:450:32
54หยกพกา กลิ่นเทศ61014 Apr 2016 21:16:4014 Apr 2016 21:17:040:24
55หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:16:0814 Apr 2016 21:16:330:25
56หยกพกา กลิ่นเทศ91014 Apr 2016 21:15:4314 Apr 2016 21:16:000:17
57หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:15:2614 Apr 2016 21:15:390:13
58หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:14:5914 Apr 2016 21:15:190:20
59หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:14:3614 Apr 2016 21:14:550:19
60หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:14:1214 Apr 2016 21:14:310:19
61หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:11:2814 Apr 2016 21:11:470:19
62หยกพกา กลิ่นเทศ81014 Apr 2016 21:11:0014 Apr 2016 21:11:180:18
63หยกพกา กลิ่นเทศ61014 Apr 2016 21:10:2714 Apr 2016 21:10:540:27
64หยกพกา กลิ่นเทศ61014 Apr 2016 21:10:0214 Apr 2016 21:10:220:20
65หยกพกา กลิ่นเทศ61014 Apr 2016 21:09:3014 Apr 2016 21:09:540:24
66หยกพกา กลิ่นเทศ71014 Apr 2016 21:06:2314 Apr 2016 21:09:032:40
67หยกพกา กลิ่นเทศ41014 Apr 2016 21:05:2114 Apr 2016 21:05:350:14
68หยกพกา กลิ่นเทศ41014 Apr 2016 21:04:5514 Apr 2016 21:05:110:16
69หยกพกา กลิ่นเทศ31014 Apr 2016 20:59:0614 Apr 2016 21:04:435:37
70รัชนี บัพสุข6108 Apr 2016 14:13:238 Apr 2016 14:14:110:48
71จิราพร แช่มฉิมพลี2107 Apr 2016 16:52:027 Apr 2016 16:52:200:18
72เอมมี่ เอมมี่5106 Apr 2016 09:34:016 Apr 2016 09:36:562:55
73อาคม มาผิว7101 Apr 2016 20:48:201 Apr 2016 20:48:380:18
74อาคม มาผิว7101 Apr 2016 20:47:521 Apr 2016 20:48:120:20
75อาคม มาผิว7101 Apr 2016 20:47:041 Apr 2016 20:47:400:36
76อาคม มาผิว6101 Apr 2016 20:46:271 Apr 2016 20:46:440:17
77ปฏวัติ ตรีกุล41019 Mar 2016 14:08:5919 Mar 2016 14:11:432:44
78ปฏิวัติ ตรีกุล31019 Mar 2016 12:54:5019 Mar 2016 12:59:004:10
79ไกรวิชญ์ เลินไธสง51019 Mar 2016 11:21:5519 Mar 2016 11:22:490:54
80ไกรวิชญ์ เลินไธสง21019 Mar 2016 11:20:1919 Mar 2016 11:21:471:28
81ไกรวิชญ์ เลินไธสง31019 Mar 2016 11:19:2419 Mar 2016 11:20:030:39
82ศิริลักษณ์ วรนาม21027 Feb 2016 20:13:5827 Feb 2016 20:14:490:51
83ศิริลักษณ์ วรนาม41027 Feb 2016 20:12:2227 Feb 2016 20:13:481:26
84ศิริลักษณ์ วรนาม21027 Feb 2016 20:10:5227 Feb 2016 20:11:440:52
85ศิริลักษณ์ วรนาม21027 Feb 2016 20:01:4027 Feb 2016 20:10:519:11
86วริศรา เพชรรัตน์21026 Feb 2016 22:21:4626 Feb 2016 22:22:140:28
87ธนพล ไพเราะ41025 Feb 2016 22:30:3425 Feb 2016 22:35:034:29
88อารียา บุญหนา61024 Feb 2016 17:22:4324 Feb 2016 17:23:551:12


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713