สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 98484 แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุนิษา กฐินเทศ8106 Dec 2017 08:59:226 Dec 2017 09:00:511:29
2natta metha152014 Oct 2017 20:55:3614 Oct 2017 21:01:065:30
3natta metha71014 Oct 2017 20:51:0514 Oct 2017 20:53:552:50
4natta metha61014 Oct 2017 20:45:5514 Oct 2017 20:48:372:42
5ขวัญชนก โอฬารโชคชัย6109 Jul 2017 13:51:239 Jul 2017 13:54:142:51
6พิชญา ไวยเนตร81013 Jun 2017 07:05:4413 Jun 2017 07:17:0811:24
7พิชญานั่น ไวยเนตร142013 Jun 2017 06:57:5013 Jun 2017 07:03:025:12
8พิชญา ไวยเนตร51013 Jun 2017 06:51:1613 Jun 2017 06:53:322:16
9นายดำ คำ6105 Dec 2016 18:51:405 Dec 2016 18:52:150:35
10นายดำ คำ6105 Dec 2016 18:50:335 Dec 2016 18:51:030:30
11นายดำ คำ6105 Dec 2016 18:49:305 Dec 2016 18:49:460:16
12นายดำ คำ7105 Dec 2016 18:47:005 Dec 2016 18:48:151:15
13นายดำ คำ8105 Dec 2016 18:42:085 Dec 2016 18:45:022:54
14ปฏิวัติ ตรีกุล81025 Apr 2016 15:00:3325 Apr 2016 15:03:252:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713