สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 98484 แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ขวัญชนก โอฬารโชคชัย6109 Jul 2017 13:51:239 Jul 2017 13:54:142:51
2พิชญา ไวยเนตร81013 Jun 2017 07:05:4413 Jun 2017 07:17:0811:24
3พิชญานั่น ไวยเนตร142013 Jun 2017 06:57:5013 Jun 2017 07:03:025:12
4พิชญา ไวยเนตร51013 Jun 2017 06:51:1613 Jun 2017 06:53:322:16
5นายดำ คำ6105 Dec 2016 18:51:405 Dec 2016 18:52:150:35
6นายดำ คำ6105 Dec 2016 18:50:335 Dec 2016 18:51:030:30
7นายดำ คำ6105 Dec 2016 18:49:305 Dec 2016 18:49:460:16
8นายดำ คำ7105 Dec 2016 18:47:005 Dec 2016 18:48:151:15
9นายดำ คำ8105 Dec 2016 18:42:085 Dec 2016 18:45:022:54
10ปฏิวัติ ตรีกุล81025 Apr 2016 15:00:3325 Apr 2016 15:03:252:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713