สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 98452 แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/7
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นภาพร จรรยา258 Sep 2017 19:40:598 Sep 2017 19:43:022:3
2ปราณปรียา ทรงอาจ551 Mar 2017 23:36:281 Mar 2017 23:37:090:41
3ปราณปรียา ทรงอาจ451 Mar 2017 23:35:081 Mar 2017 23:35:310:23
4ปราณปรียา ทรงอาจ251 Mar 2017 23:34:171 Mar 2017 23:34:370:20
5ปราณปรียา ทรงอาจ451 Mar 2017 23:33:151 Mar 2017 23:33:310:16
6ปราณปรียา ทรงอาจ351 Mar 2017 23:31:231 Mar 2017 23:31:440:21
7ปราณปรียา ทรงอาจ451 Mar 2017 23:30:121 Mar 2017 23:30:320:20
8ปราณปรียา ทรงอาจ351 Mar 2017 23:29:221 Mar 2017 23:29:470:25
9ปราณปรียา ทรงอาจ351 Mar 2017 23:28:051 Mar 2017 23:28:540:49
10นัน นี่81026 Dec 2016 19:26:1626 Dec 2016 19:27:140:58
11สุชัญญา โคตะมี41020 Sep 2016 10:37:2820 Sep 2016 10:39:131:45
12ทา คารา31017 Jun 2016 15:29:2217 Jun 2016 15:29:480:26
13เสกสิทธิ์ ถูกต้องครับ41013 Mar 2016 15:22:5813 Mar 2016 15:24:211:23


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713