สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 98445 สารในชีวิตประจำวัน
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พิมพิศา หอมสูง101024 May 2017 20:10:5124 May 2017 20:11:531:2
2Pattanan Santironnarong10102 Oct 2016 20:19:232 Oct 2016 20:22:493:26
3บิววว บิวว61021 Jul 2016 09:56:2521 Jul 2016 09:59:503:25
4ปฏิวัติ ตรีกุล71025 Mar 2016 22:50:5525 Mar 2016 22:55:294:34
5สัญชาติ ไพสิทธิ์9103 Mar 2016 08:07:153 Mar 2016 08:08:100:55
6ด.ญ.รัฐชฎาภรณ์ หงษ์ยัน71026 Feb 2016 20:02:4226 Feb 2016 20:06:223:40


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713