สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 97931 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1 นายสำรวย น้อยบุญมา8106 Nov 2017 10:43:336 Nov 2017 10:46:333:0
2นาย บัวลี มหาไชย8103 Nov 2017 10:03:023 Nov 2017 10:04:191:17
3นาย ธนวัฒน์ บุญอาจ81031 Oct 2017 13:25:4631 Oct 2017 13:28:262:40
4นาย พันธการต์ วิมานนท์81031 Oct 2017 13:06:5831 Oct 2017 13:09:132:15
5นางสาว วรรณรัตน์ บัวชุ่ม81031 Oct 2017 11:40:4931 Oct 2017 11:44:003:11
6นางสาว พรประพา ใจพล61031 Oct 2017 11:09:4931 Oct 2017 11:14:274:38
7ธัญเทพ พรหมแสนปัง3527 Oct 2017 21:02:0427 Oct 2017 21:02:280:24
8ขาว ขาว71010 Oct 2017 15:06:2510 Oct 2017 15:07:561:31
9ดินดิน หินทราย31031 Aug 2017 22:23:5131 Aug 2017 22:26:382:47
10นาย วีรยุทธ จันดารักษ์61012 Jul 2017 13:00:0612 Jul 2017 13:01:231:17
11นาย สนอง จันดา61012 Jul 2017 10:53:0712 Jul 2017 10:54:341:27
12นาย วัชระ ผิวพรรณ31012 Jul 2017 10:16:1312 Jul 2017 10:25:018:48
13วรัญญา วรรณา51028 May 2017 11:56:2428 May 2017 11:57:331:9
14จิต นัน61011 May 2017 16:50:3011 May 2017 16:52:121:42
15พิมพ์นิภา บุญเลิศ101030 Apr 2017 20:39:4130 Apr 2017 20:39:470:6
16พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:38:5930 Apr 2017 20:39:210:22
17พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:38:0030 Apr 2017 20:38:400:40
18พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:37:1630 Apr 2017 20:37:350:19
19พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:36:4530 Apr 2017 20:36:560:11
20พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:36:1230 Apr 2017 20:36:250:13
21พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:35:1430 Apr 2017 20:35:330:19
22พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:33:3530 Apr 2017 20:34:461:11
23พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:32:4230 Apr 2017 20:33:140:32
24พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:31:4730 Apr 2017 20:32:210:34
25พิมพ์นิภา บุญเลิศ71030 Apr 2017 20:30:0430 Apr 2017 20:31:061:2
26พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:28:1630 Apr 2017 20:29:301:14
27พิมพ์นิภา บุญเลิศ61030 Apr 2017 20:22:0130 Apr 2017 20:25:133:12
28นายพิษณุ ศาสนสุพิน7107 Apr 2017 22:24:257 Apr 2017 22:34:5010:25
29นางบุญเพ็ง เทพาศักดิ์8107 Apr 2017 22:01:137 Apr 2017 22:07:045:51
30นาย นวย คำศรีละภาพ7107 Apr 2017 21:53:117 Apr 2017 21:57:384:27
31นาย ประจวบ ผลเยี่ยม8107 Apr 2017 21:38:497 Apr 2017 21:44:105:21
32นายลังกา ซอนอินทร์8107 Apr 2017 21:31:447 Apr 2017 21:39:127:28
33นาย สมควร บุญภา8107 Apr 2017 21:27:597 Apr 2017 21:34:376:38
34นาง ศิริวรรณ พิลาแดง7107 Apr 2017 21:18:147 Apr 2017 21:23:104:56
35นายอาทิตย์ เบ้าทองจันทร์7107 Apr 2017 21:19:127 Apr 2017 21:21:212:9
36นาง สุดทธิ์ จันทร์หา6107 Apr 2017 21:04:537 Apr 2017 21:11:496:56
37นายธีรวัฒน์ เสนามิ่ง8107 Apr 2017 20:56:067 Apr 2017 21:02:066:0
38นาง สองศรี บุญภา6107 Apr 2017 20:53:117 Apr 2017 20:57:584:47
39นายชาญชัย สังข์ทอง8107 Apr 2017 20:51:287 Apr 2017 20:54:182:50
40นาย สงัด ศรีดาวเรือง8107 Apr 2017 20:47:357 Apr 2017 20:48:471:12
41นายสุริยันต์ วงษ์กลาง8107 Apr 2017 20:43:257 Apr 2017 20:47:534:28
42นาง จวน เครื่อสุ่ม5107 Apr 2017 19:43:277 Apr 2017 19:45:322:5
43ช้วน คำมโนชาติ6107 Apr 2017 19:38:377 Apr 2017 19:40:071:30
44นางศรีสวาท มาเหล่า8107 Apr 2017 19:34:267 Apr 2017 19:39:465:20
45พูลสวัสดิ์ เคลือสุ่ม5107 Apr 2017 19:35:367 Apr 2017 19:37:221:46
46จิภาวรรณ ฤทธ์มหา3107 Apr 2017 19:31:567 Apr 2017 19:33:582:2
47นางสาวจินตนา จบดี6107 Apr 2017 19:28:597 Apr 2017 19:29:530:54
48นางศรีสวาท มาเหล่า6107 Apr 2017 19:23:127 Apr 2017 19:24:100:58
49นาย ประเสริฐ บัวคาน5107 Apr 2017 19:18:277 Apr 2017 19:21:262:59
50นายอนันต์ ศรีชัยมูล6107 Apr 2017 19:12:427 Apr 2017 19:20:468:4
51 นาง อุไร แก้วกาน7107 Apr 2017 19:15:177 Apr 2017 19:15:300:13
52นายภานุเดช เพียงงาม8107 Apr 2017 19:06:037 Apr 2017 19:09:293:26
53นายสายันต์ พูนเพิ่ม8107 Apr 2017 18:58:357 Apr 2017 19:01:523:17
54 นาง อุไร แก้วกาน3107 Apr 2017 19:00:147 Apr 2017 19:00:170:3
55 นาง อุไร แก้วกาจ3107 Apr 2017 18:58:527 Apr 2017 18:58:570:5
56อุไร แก้วกาจ3107 Apr 2017 18:54:207 Apr 2017 18:57:072:47
57นายวิชัย แก้วกาน8107 Apr 2017 18:45:047 Apr 2017 18:49:594:55
58Phuangpha punha41031 Mar 2017 00:09:0531 Mar 2017 00:12:093:4
59แพรวา พิมจันทึก4103 Mar 2017 21:29:153 Mar 2017 21:31:021:47
60ณัฐนนท์ สงชู4103 Mar 2017 10:45:333 Mar 2017 10:47:061:33
61ping natthapong6101 Mar 2017 00:44:401 Mar 2017 00:45:060:26
62นัท นิชา11026 Feb 2017 19:03:1226 Feb 2017 19:06:042:52
63Ta Noise91024 Feb 2017 23:09:4624 Feb 2017 23:21:2611:40
64นายพิชิตพล แสนแสง101024 Feb 2017 22:34:4924 Feb 2017 22:36:341:45
65นายขัตติยะ นาคเสน101024 Feb 2017 22:04:4624 Feb 2017 22:11:016:15


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713