สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 97931 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ดินดิน หินทราย31031 Aug 2017 22:23:5131 Aug 2017 22:26:382:47
2นาย วีรยุทธ จันดารักษ์61012 Jul 2017 13:00:0612 Jul 2017 13:01:231:17
3นาย สนอง จันดา61012 Jul 2017 10:53:0712 Jul 2017 10:54:341:27
4นาย วัชระ ผิวพรรณ31012 Jul 2017 10:16:1312 Jul 2017 10:25:018:48
5วรัญญา วรรณา51028 May 2017 11:56:2428 May 2017 11:57:331:9
6จิต นัน61011 May 2017 16:50:3011 May 2017 16:52:121:42
7พิมพ์นิภา บุญเลิศ101030 Apr 2017 20:39:4130 Apr 2017 20:39:470:6
8พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:38:5930 Apr 2017 20:39:210:22
9พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:38:0030 Apr 2017 20:38:400:40
10พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:37:1630 Apr 2017 20:37:350:19
11พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:36:4530 Apr 2017 20:36:560:11
12พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:36:1230 Apr 2017 20:36:250:13
13พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:35:1430 Apr 2017 20:35:330:19
14พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:33:3530 Apr 2017 20:34:461:11
15พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:32:4230 Apr 2017 20:33:140:32
16พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:31:4730 Apr 2017 20:32:210:34
17พิมพ์นิภา บุญเลิศ71030 Apr 2017 20:30:0430 Apr 2017 20:31:061:2
18พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:28:1630 Apr 2017 20:29:301:14
19พิมพ์นิภา บุญเลิศ61030 Apr 2017 20:22:0130 Apr 2017 20:25:133:12
20นายพิษณุ ศาสนสุพิน7107 Apr 2017 22:24:257 Apr 2017 22:34:5010:25
21นางบุญเพ็ง เทพาศักดิ์8107 Apr 2017 22:01:137 Apr 2017 22:07:045:51
22นาย นวย คำศรีละภาพ7107 Apr 2017 21:53:117 Apr 2017 21:57:384:27
23นาย ประจวบ ผลเยี่ยม8107 Apr 2017 21:38:497 Apr 2017 21:44:105:21
24นายลังกา ซอนอินทร์8107 Apr 2017 21:31:447 Apr 2017 21:39:127:28
25นาย สมควร บุญภา8107 Apr 2017 21:27:597 Apr 2017 21:34:376:38
26นาง ศิริวรรณ พิลาแดง7107 Apr 2017 21:18:147 Apr 2017 21:23:104:56
27นายอาทิตย์ เบ้าทองจันทร์7107 Apr 2017 21:19:127 Apr 2017 21:21:212:9
28นาง สุดทธิ์ จันทร์หา6107 Apr 2017 21:04:537 Apr 2017 21:11:496:56
29นายธีรวัฒน์ เสนามิ่ง8107 Apr 2017 20:56:067 Apr 2017 21:02:066:0
30นาง สองศรี บุญภา6107 Apr 2017 20:53:117 Apr 2017 20:57:584:47
31นายชาญชัย สังข์ทอง8107 Apr 2017 20:51:287 Apr 2017 20:54:182:50
32นาย สงัด ศรีดาวเรือง8107 Apr 2017 20:47:357 Apr 2017 20:48:471:12
33นายสุริยันต์ วงษ์กลาง8107 Apr 2017 20:43:257 Apr 2017 20:47:534:28
34นาง จวน เครื่อสุ่ม5107 Apr 2017 19:43:277 Apr 2017 19:45:322:5
35ช้วน คำมโนชาติ6107 Apr 2017 19:38:377 Apr 2017 19:40:071:30
36นางศรีสวาท มาเหล่า8107 Apr 2017 19:34:267 Apr 2017 19:39:465:20
37พูลสวัสดิ์ เคลือสุ่ม5107 Apr 2017 19:35:367 Apr 2017 19:37:221:46
38จิภาวรรณ ฤทธ์มหา3107 Apr 2017 19:31:567 Apr 2017 19:33:582:2
39นางสาวจินตนา จบดี6107 Apr 2017 19:28:597 Apr 2017 19:29:530:54
40นางศรีสวาท มาเหล่า6107 Apr 2017 19:23:127 Apr 2017 19:24:100:58
41นาย ประเสริฐ บัวคาน5107 Apr 2017 19:18:277 Apr 2017 19:21:262:59
42นายอนันต์ ศรีชัยมูล6107 Apr 2017 19:12:427 Apr 2017 19:20:468:4
43 นาง อุไร แก้วกาน7107 Apr 2017 19:15:177 Apr 2017 19:15:300:13
44นายภานุเดช เพียงงาม8107 Apr 2017 19:06:037 Apr 2017 19:09:293:26
45นายสายันต์ พูนเพิ่ม8107 Apr 2017 18:58:357 Apr 2017 19:01:523:17
46 นาง อุไร แก้วกาน3107 Apr 2017 19:00:147 Apr 2017 19:00:170:3
47 นาง อุไร แก้วกาจ3107 Apr 2017 18:58:527 Apr 2017 18:58:570:5
48อุไร แก้วกาจ3107 Apr 2017 18:54:207 Apr 2017 18:57:072:47
49นายวิชัย แก้วกาน8107 Apr 2017 18:45:047 Apr 2017 18:49:594:55
50Phuangpha punha41031 Mar 2017 00:09:0531 Mar 2017 00:12:093:4
51แพรวา พิมจันทึก4103 Mar 2017 21:29:153 Mar 2017 21:31:021:47
52ณัฐนนท์ สงชู4103 Mar 2017 10:45:333 Mar 2017 10:47:061:33
53ping natthapong6101 Mar 2017 00:44:401 Mar 2017 00:45:060:26
54นัท นิชา11026 Feb 2017 19:03:1226 Feb 2017 19:06:042:52
55Ta Noise91024 Feb 2017 23:09:4624 Feb 2017 23:21:2611:40
56นายพิชิตพล แสนแสง101024 Feb 2017 22:34:4924 Feb 2017 22:36:341:45
57นายขัตติยะ นาคเสน101024 Feb 2017 22:04:4624 Feb 2017 22:11:016:15


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713