สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 97491 เรื่อง บทประยุกต์ ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ภานุวัฒน์ สุขเกษม7101 Nov 2017 10:08:431 Nov 2017 10:17:218:38
2เ ้้่ัก52010 Sep 2017 11:52:1510 Sep 2017 11:52:540:39
3สุภาพ ใจดี61026 Jun 2017 21:56:4826 Jun 2017 21:56:500:2
4สุภาพ ใจดี61026 Jun 2017 21:56:0526 Jun 2017 21:56:060:1
5สุภาพ ใจดี61026 Jun 2017 21:55:1126 Jun 2017 21:55:210:10
6สุภาพ ใจดี61026 Jun 2017 21:53:1726 Jun 2017 21:53:480:31
7สุภาพ ใจดี61026 Jun 2017 21:52:3426 Jun 2017 21:52:350:1
8สุภาพ ใจดี61026 Jun 2017 21:51:4726 Jun 2017 21:51:480:1
9สุภาพ ใจดี61026 Jun 2017 21:49:5926 Jun 2017 21:51:031:4
10สุภาพ ใจดี61026 Jun 2017 21:48:3326 Jun 2017 21:49:110:38
11สุภาพ ใจดี61026 Jun 2017 21:41:2026 Jun 2017 21:47:125:52
12โม แม9105 Jun 2017 15:51:145 Jun 2017 16:02:5311:39
13โม แม355 Jun 2017 15:32:155 Jun 2017 15:50:2318:8
14ฟหกหฟกฟหก กหดกดหกหกด31025 Feb 2017 20:06:0925 Feb 2017 20:07:080:59
15สาวอ นานิม1525 Jan 2017 22:47:2025 Jan 2017 22:48:381:18
16กีรคิ ทองคำ1526 Nov 2016 11:19:0126 Nov 2016 11:20:441:43
17กีรคิ ทองคำ3526 Nov 2016 11:17:4526 Nov 2016 11:18:440:59
18จืระ นามิ11013 Nov 2016 21:06:0613 Nov 2016 21:06:320:26
19รัชนีวรรณ อินทร์งาม5209 Sep 2016 21:22:529 Sep 2016 21:27:164:24
20ธัญญ์ฐพัฒน์ พลอยสุขใส4209 Apr 2016 00:40:049 Apr 2016 00:58:0317:59
21จิดาภา โหรชิตร82025 Mar 2016 20:18:0725 Mar 2016 20:18:470:40
22Yamy Bunpu21020 Mar 2016 14:49:1020 Mar 2016 14:49:340:24
23วริศรา ลิ้มมณี21015 Mar 2016 21:38:4915 Mar 2016 21:39:130:24
24ต้น ดวงคำ31011 Mar 2016 18:30:2911 Mar 2016 18:31:311:2
25nonglak koy2106 Mar 2016 17:37:236 Mar 2016 17:38:060:43
26ด.ช.เพชรจินดา จันทร์เส้ง11027 Feb 2016 05:03:5927 Feb 2016 05:46:1442:15
27ด.ช.เพชรจินดา จันทร์เส้ง31027 Feb 2016 04:58:3527 Feb 2016 05:03:425:7
28Atikan khunthep51026 Feb 2016 17:41:0126 Feb 2016 17:43:072:6
29วัชรินทร์ พรหมจารีย์61026 Feb 2016 13:54:3426 Feb 2016 13:59:324:58
30วัชรินทร์ พรหมจารีย์21026 Feb 2016 13:44:0726 Feb 2016 13:53:279:20
31น้องฟ้า ฟ้าใส51026 Feb 2016 13:39:5926 Feb 2016 13:46:146:15
32ชุติกาญจน์ นิลดอนหวาย31024 Feb 2016 21:07:2024 Feb 2016 21:13:366:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713