สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 95843 ความรอบรู้ (ภาษาไทย)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.8000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นา นานา2519 May 2018 16:55:2719 May 2018 16:56:421:15
2พรนภา กรอบทอง21013 May 2018 21:06:0113 May 2018 21:11:235:22
3สุทินา เพ็ชรนอก2512 May 2018 20:13:3312 May 2018 20:18:064:33
4สุรีพร ส่งเสริม41010 May 2018 06:51:3210 May 2018 06:56:204:48
5นาวิกา พูลเกษม61010 May 2018 01:28:5210 May 2018 01:35:126:20
6Ning Ning6108 May 2018 05:47:488 May 2018 05:54:166:28
7ดาริการ์ ภาคคำภู6107 May 2018 13:53:537 May 2018 13:56:522:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713