สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 95719 สิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติ ป.3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปวันรัตน์ สมาคม10106 Nov 2017 20:23:356 Nov 2017 20:26:102:35
2ปวันรัตน์ สมาคม556 Nov 2017 20:21:486 Nov 2017 20:23:081:20
3สุริยา พลเดช10106 Nov 2017 20:07:136 Nov 2017 20:09:142:1


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713