สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 95719 สิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติ ป.3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ชาดา ชาชา9105 Feb 2018 12:52:445 Feb 2018 12:54:131:29
2ชาดา ชาชา8105 Feb 2018 12:51:475 Feb 2018 12:52:350:48
3ชาดา ชาชา8105 Feb 2018 12:49:535 Feb 2018 12:51:371:44
4ชาดา ชาชา9105 Feb 2018 12:46:435 Feb 2018 12:49:443:1
5กมล จันทิ8103 Jan 2018 18:53:513 Jan 2018 18:56:082:17
6มิ ลำใย91023 Dec 2017 07:11:4223 Dec 2017 07:14:132:31
7นิชา แซ่เฮ่า51020 Dec 2017 19:53:5820 Dec 2017 19:59:095:11
8นุสรา ภิรมย์10109 Dec 2017 20:38:379 Dec 2017 20:40:331:56
9ด.ช. ธนัช โสภณบรรณวิจิตร4529 Nov 2017 20:45:5829 Nov 2017 20:46:390:41
10ด.ช. ธนัช โสภณบรรณวิจิตร3529 Nov 2017 20:43:4329 Nov 2017 20:45:442:1
11ด.ช. ธนัช โสภณบรรณวิจิตร4529 Nov 2017 20:40:3329 Nov 2017 20:42:452:12
12รชานนท์ ปัดสามาลา41027 Nov 2017 22:04:3327 Nov 2017 22:07:473:14
13จิตวรา บุชา81023 Nov 2017 21:22:3823 Nov 2017 21:25:102:32
14สุดาพร เกรัมย์101023 Nov 2017 13:11:4723 Nov 2017 13:13:502:3
15จิตรา ศรีขาว61023 Nov 2017 13:00:1623 Nov 2017 13:02:262:10
16ณัฐรดี สิทธิกัน101023 Nov 2017 00:24:2223 Nov 2017 00:26:171:55
17ปวันรัตน์ สมาคม10106 Nov 2017 20:23:356 Nov 2017 20:26:102:35
18ปวันรัตน์ สมาคม556 Nov 2017 20:21:486 Nov 2017 20:23:081:20
19สุริยา พลเดช10106 Nov 2017 20:07:136 Nov 2017 20:09:142:1


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713