สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 95656 O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พรกนก เพชรใจเจริญ1510 Jan 2018 17:06:1010 Jan 2018 17:08:452:35
2นน นะนะ81025 Oct 2017 21:40:0225 Oct 2017 21:41:211:19
3ตระกูล รวมสุข71025 Mar 2017 18:30:5825 Mar 2017 18:31:470:49
4ตระกูล รวมสุข71025 Mar 2017 18:28:4925 Mar 2017 18:29:450:56
5ตระกูล รวมสุข71025 Mar 2017 18:21:3825 Mar 2017 18:27:396:1
6ศุภกานต์ จันทร์สิงห์61022 Feb 2017 10:22:3322 Feb 2017 10:25:172:44
7นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:29:0329 Jan 2017 10:29:040:1
8นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:28:3729 Jan 2017 10:28:380:1
9นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:28:1129 Jan 2017 10:28:110:0
10นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:27:4529 Jan 2017 10:27:450:0
11นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:27:1829 Jan 2017 10:27:190:1
12นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:26:4129 Jan 2017 10:26:530:12
13นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:26:0229 Jan 2017 10:26:030:1
14นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:25:3729 Jan 2017 10:25:370:0
15นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:25:1129 Jan 2017 10:25:120:1
16นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:24:2929 Jan 2017 10:24:450:16
17นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:23:5329 Jan 2017 10:23:540:1
18นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:23:2729 Jan 2017 10:23:280:1
19นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:23:0129 Jan 2017 10:23:010:0
20นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:22:3329 Jan 2017 10:22:350:2
21นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:21:3529 Jan 2017 10:22:060:31
22นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:20:4729 Jan 2017 10:20:470:0
23นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:20:1929 Jan 2017 10:20:200:1
24นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:19:5329 Jan 2017 10:19:540:1
25นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:19:1429 Jan 2017 10:19:270:13
26นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:18:4629 Jan 2017 10:18:470:1
27นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:18:2029 Jan 2017 10:18:210:1
28นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:17:5329 Jan 2017 10:17:540:1
29นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:17:1929 Jan 2017 10:17:210:2
30นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:16:5129 Jan 2017 10:16:510:0
31นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:16:0029 Jan 2017 10:16:040:4
32นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:15:3529 Jan 2017 10:15:360:1
33นายเรียนดี ตามกฏหมาย41029 Jan 2017 10:13:3329 Jan 2017 10:15:101:37
34ลอยเดือน รุ่งสว่าง71025 Jan 2017 16:34:2225 Jan 2017 16:36:292:7
35ลอยเดือน รุ่งสว่าง3525 Jan 2017 16:32:2825 Jan 2017 16:33:531:25
36สุพัตรา คุ้มเอียด51013 Jan 2017 19:55:1913 Jan 2017 19:57:562:37
37ด.ญ.ธันญรินทร์ อินธิเดช51012 Jan 2017 18:15:1612 Jan 2017 18:15:170:1
38ด.ญ.ธันญรินทร์ อินธิเดช51012 Jan 2017 18:15:0112 Jan 2017 18:15:020:1
39ด.ญ.ธันญรินทร์ อินธิเดช51012 Jan 2017 18:14:4612 Jan 2017 18:14:460:0
40ด.ญ.ธันญรินทร์ อินธิเดช51012 Jan 2017 18:14:3112 Jan 2017 18:14:320:1
41ด.ญ.ธันญรินทร์ อินธิเดช51012 Jan 2017 18:14:0012 Jan 2017 18:14:020:2
42ด.ญ.ธันญรินทร์ อินธิเดช51012 Jan 2017 18:11:3812 Jan 2017 18:13:422:4
43สมพร ทารักษ์61011 Jan 2017 21:44:2211 Jan 2017 21:46:592:37
444 331011 Jan 2017 21:34:4611 Jan 2017 21:36:181:32
45นางสาวอมรรัตน์ ตรีสุวรรณ6109 Jan 2017 18:04:219 Jan 2017 18:05:361:15
46นางสาวอมรรัตน์ ตรีสุวรรณ6109 Jan 2017 18:02:329 Jan 2017 18:04:081:36
47ณิภาพร สุดฤทธิ์7108 Jan 2017 19:02:218 Jan 2017 19:04:462:25
48สุ ขุม7107 Jan 2017 21:11:557 Jan 2017 21:16:444:49
49Prompak Sutcharitrangsee7107 Jan 2017 20:55:187 Jan 2017 20:55:190:1
50Prompak Sutcharitrangsee7107 Jan 2017 20:54:597 Jan 2017 20:55:080:9
51Prompak Sutcharitrangsee7107 Jan 2017 20:54:457 Jan 2017 20:54:460:1
52Prompak Sutcharitrangsee7107 Jan 2017 20:54:347 Jan 2017 20:54:340:0
53Prompak Sutcharitrangsee7107 Jan 2017 20:54:237 Jan 2017 20:54:230:0
54Prompak Sutcharitrangsee7107 Jan 2017 20:54:127 Jan 2017 20:54:120:0
55Prompak Sutcharitrangsee7107 Jan 2017 20:54:007 Jan 2017 20:54:000:0
56Prompak Sutcharitrangsee7107 Jan 2017 20:53:497 Jan 2017 20:53:490:0
57Prompak Sutcharitrangsee7107 Jan 2017 20:53:297 Jan 2017 20:53:380:9
58Prompak Sutcharitrangsee7107 Jan 2017 20:49:527 Jan 2017 20:53:073:15
59อิสริยาภรณ์ เทียมกระโทก9107 Jan 2017 17:30:547 Jan 2017 17:34:173:23
60สมชาย สาระการ7107 Jan 2017 13:59:427 Jan 2017 14:03:273:45
61สนิทพิมพ์ ปี่ทอง51030 Dec 2016 12:53:5930 Dec 2016 12:54:260:27
62กอฟฟารี่ บินกันดาสามี51023 Dec 2016 18:59:1923 Dec 2016 18:59:200:1
63กอฟฟารี่ บินกันดาสามี51023 Dec 2016 18:53:2023 Dec 2016 18:58:295:9
64ธิดา ไพรพนาพันฟธ์81014 Dec 2016 18:49:2614 Dec 2016 18:52:293:3
65สิงคาร จินดาสถาน81028 Nov 2016 22:42:5128 Nov 2016 22:43:060:15
66สิงคาร จินดาสถาน81028 Nov 2016 22:40:0028 Nov 2016 22:40:490:49
67สิงคาร จินดาสถาน61028 Nov 2016 22:35:5528 Nov 2016 22:37:351:40
68สิงคาร จินดาสถาน61028 Nov 2016 22:33:1328 Nov 2016 22:33:210:8
69สิงคาร จินดาสถาน61028 Nov 2016 22:23:4628 Nov 2016 22:32:218:35
70ประธาน ทองเจริญ61023 Nov 2016 11:21:1523 Nov 2016 11:22:361:21
71รังสินี สีพิมพ์ขัด6104 Nov 2016 14:30:254 Nov 2016 14:34:213:56
72ลัดดา เกื้อทาน51020 Oct 2016 20:49:0920 Oct 2016 20:52:293:20
73ดาราณี จำปาเทศ5101 Oct 2016 22:47:021 Oct 2016 22:49:312:29
74ขนิษฐา เกิดกุรัง81011 Aug 2016 23:25:1611 Aug 2016 23:28:132:57
75อดินัน อัลมุสตอฟา7101 Aug 2016 22:01:561 Aug 2016 22:04:202:24
76ดดด ดดด11029 Jun 2016 14:56:4129 Jun 2016 14:56:500:9
77พิชชาพร ทุ่งกลาง51023 Jun 2016 18:24:4523 Jun 2016 18:26:331:48
78พิชชาพร ทุ่งกลาง3523 Jun 2016 18:23:5023 Jun 2016 18:24:370:47
79พิชชาพร ทุ่งกลาง5523 Jun 2016 18:22:4423 Jun 2016 18:23:380:54
80พิชาภา มณีรัตน์71019 Jun 2016 10:41:2519 Jun 2016 10:43:482:23
81ปรียาภรณ์ สว่างศรี81013 Jun 2016 17:17:1713 Jun 2016 17:19:452:28
82ปาริชาต จูช่วย6107 Jun 2016 23:37:437 Jun 2016 23:38:441:1
83บัวพันธ์ เนติ7107 Jun 2016 12:34:217 Jun 2016 12:34:440:23
84ฟิว ปิยะวุข6105 Jun 2016 19:21:455 Jun 2016 19:23:051:20
85ฟิว ปิยะวุข4105 Jun 2016 19:21:135 Jun 2016 19:21:370:24
86คม ทูล51025 May 2016 14:59:5325 May 2016 15:02:022:9
87อันตรู เบเด8104 May 2016 21:48:284 May 2016 21:52:584:30
88ดดด ดดกก025 Apr 2016 13:57:1425 Apr 2016 13:57:230:9
89นุช สมอ91023 Apr 2016 10:27:0623 Apr 2016 10:35:368:30
90น.ส.ฟ้าใส อย่างสวย61026 Mar 2016 10:12:1926 Mar 2016 10:22:3010:11
91าา าา51017 Mar 2016 17:23:5017 Mar 2016 17:26:042:14
92f g61012 Mar 2016 22:25:5912 Mar 2016 22:27:211:22
93สารีปะ สา91010 Mar 2016 11:54:1110 Mar 2016 11:54:200:9
94อัมรา วันนา6103 Mar 2016 13:22:223 Mar 2016 13:23:521:30
95กรกวรรณ สุขบัวแก้ว41028 Feb 2016 20:09:4228 Feb 2016 20:12:473:5
96เสาวลักษณ์ เสนา61028 Feb 2016 19:52:4128 Feb 2016 19:55:162:35
97นริศรา แก้วประภา41028 Feb 2016 14:18:3228 Feb 2016 14:19:381:6
98ปัณฑิตา วิวาสุข41028 Feb 2016 08:09:5828 Feb 2016 08:15:035:5
99สิรีธร อุดรเสถียร51027 Feb 2016 22:44:1727 Feb 2016 22:46:282:11
100วีรภัทร สิริโส61027 Feb 2016 20:08:3427 Feb 2016 20:11:593:25
101ควย ควยควย81027 Feb 2016 19:49:3227 Feb 2016 19:49:450:13
102ณัฐนรี ถนอมศรี81027 Feb 2016 18:12:3727 Feb 2016 18:13:561:19
103พาขวัญ พรมนิมิตร91027 Feb 2016 17:10:2327 Feb 2016 17:17:577:34
104กิติพงษ์ สีห์จักร์51026 Feb 2016 21:38:5826 Feb 2016 21:43:464:48
105น้อง ภู61026 Feb 2016 21:31:4426 Feb 2016 21:31:570:13
106น้อง ภู51026 Feb 2016 21:25:0226 Feb 2016 21:30:575:55
107นภัสพร รักชาติ51026 Feb 2016 21:09:2826 Feb 2016 21:11:302:2
108นิภาพร จันทเวช41026 Feb 2016 21:08:5626 Feb 2016 21:11:142:18
109นภัสพร รักชาติ31026 Feb 2016 21:05:4326 Feb 2016 21:09:163:33
110นิภาพร จันทเวช61026 Feb 2016 21:04:5126 Feb 2016 21:08:313:40
111สุกฤตา พุ่มประเสริฐ81026 Feb 2016 21:04:4826 Feb 2016 21:06:151:27
112ซอฮี ลี31026 Feb 2016 20:33:0326 Feb 2016 20:35:342:31
113ปาริฉัตร เปลื้องศรีรัมย์91026 Feb 2016 19:47:4426 Feb 2016 19:50:172:33
114ธชนก ภูวิโคตร81026 Feb 2016 19:39:1826 Feb 2016 19:42:162:58
115ธนดล รัตนวิชัย41026 Feb 2016 19:37:4326 Feb 2016 19:38:020:19
116ศริญญาพร แก้วพวง026 Feb 2016 19:29:5126 Feb 2016 19:29:560:5
117อภิชญา สิงห์สุวรรณ41026 Feb 2016 18:42:5526 Feb 2016 18:45:362:41
118วรวลัญช์ บุญยิ่ง61026 Feb 2016 18:28:3826 Feb 2016 18:30:211:43
119ณัฏฐิกา จันทะกาล61026 Feb 2016 18:07:0926 Feb 2016 18:11:414:32
120กุลธิดา จันทสโร61026 Feb 2016 17:50:4126 Feb 2016 17:51:461:5
121กุลธิดา จันทสโร51026 Feb 2016 17:48:1526 Feb 2016 17:49:271:12
122น.ส จันทกานต์ ขันทะสีมา61026 Feb 2016 15:47:2826 Feb 2016 15:47:350:7
123น.ส จันทกานต์ ขันทะสีมา61026 Feb 2016 15:44:2426 Feb 2016 15:47:162:52
124ศิริชัย สุขเย็น51026 Feb 2016 15:29:1326 Feb 2016 15:34:124:59
125น้องฟ้า ฟ้าใส21026 Feb 2016 14:55:4126 Feb 2016 14:57:401:59
126ดี ขยันอ่าน61026 Feb 2016 10:10:5326 Feb 2016 10:15:284:35
127ปิยรฎา โยมา71026 Feb 2016 09:17:5626 Feb 2016 09:20:382:42
128พนสณฑ์ ยรรยง51026 Feb 2016 06:18:2726 Feb 2016 06:21:403:13
129อาทิต วังยะปาน51025 Feb 2016 23:49:0625 Feb 2016 23:51:372:31
130จิณ พัต61025 Feb 2016 19:34:4325 Feb 2016 19:38:103:27
131พัทธนันท์ มากลัด71025 Feb 2016 17:59:4225 Feb 2016 18:05:355:53
132ชินันพร บุญเคน61024 Feb 2016 20:41:2224 Feb 2016 20:44:192:57
133อภิชญา อรุณแจ้ง71024 Feb 2016 19:06:3724 Feb 2016 19:08:532:16
134พลอยไพลิน ไชยตะมาตย์51024 Feb 2016 12:08:4824 Feb 2016 12:09:010:13


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713