สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 95656 O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 9.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางสาวสุชานาฎ สวนมา91019 Aug 2018 12:12:2219 Aug 2018 12:15:443:22


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713