สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 95442 อาณาจักรกรุงธนบุรี
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มณฑาทิพย์ พาหา10106 Aug 2017 22:31:386 Aug 2017 22:33:412:3
2a b21027 Jul 2017 09:37:3127 Jul 2017 09:38:000:29
3เกรียงศักดิ์ ปุตดะกูล51030 May 2017 05:27:3430 May 2017 05:32:044:30
4ศิริพร ใสกลาง8103 Feb 2017 16:38:253 Feb 2017 16:38:260:1
5ศิริพร ใสกลาง8103 Feb 2017 16:36:533 Feb 2017 16:37:551:2
6สมพร อยู่สุขสัจน์51026 Dec 2016 22:37:0626 Dec 2016 22:37:280:22
7สมพร อยู่สุขสัจน์41026 Dec 2016 22:35:5526 Dec 2016 22:36:280:33
8ด.ช.เอ รักเรียน41030 Nov 2016 13:45:0130 Nov 2016 13:46:031:2
9สันติ บุตรน้ำเพ็ชร51026 Nov 2016 16:08:5226 Nov 2016 16:09:541:2
10สันติ บุตรน้ำเพ็ชร31026 Nov 2016 16:06:3326 Nov 2016 16:08:171:44
11สันติ บุตรน้ำเพ็ชร51026 Nov 2016 16:01:3126 Nov 2016 16:05:123:41


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713