สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 95283 แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อัจฉรา สส11018 Sep 2017 15:21:1518 Sep 2017 15:23:362:21
2สุอำพา มหาเวก3101 Feb 2017 17:14:391 Feb 2017 17:14:580:19
3สุอำพา มหาเวก3101 Feb 2017 17:10:421 Feb 2017 17:13:563:14
4สุอำพา มหาเวก2101 Feb 2017 16:54:021 Feb 2017 16:57:443:42
5สุอำพา มหาเวก0101 Feb 2017 16:53:281 Feb 2017 16:53:300:2
6สุอำพา มหาเวก0101 Feb 2017 16:46:251 Feb 2017 16:52:586:33
7ดดเรีัเร้ ะดีัะดรีัเรั้ะคั72027 Aug 2016 15:07:1127 Aug 2016 15:07:590:48


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713