สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 94918 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นัน ติง91011 Jan 2017 12:48:2611 Jan 2017 12:49:501:24
2นัน ติง91011 Jan 2017 12:45:5111 Jan 2017 12:48:122:21


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713