สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 94761 O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/9
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ชนินทร์ จันไตร71018 Apr 2017 13:30:4218 Apr 2017 13:37:437:1
2พร พี21014 Mar 2017 12:49:0014 Mar 2017 12:49:370:37
3พร พี21014 Mar 2017 12:32:3814 Mar 2017 12:33:040:26
4อุฟุเวยเว่ยเวย โอเนตทวยเว่ยเวย3104 Feb 2017 22:24:204 Feb 2017 22:25:050:45
5อุฟุเวยเว่ยเวย โอเนตทวยเว่ยเวย6104 Feb 2017 22:19:134 Feb 2017 22:23:184:5
6กก กก41030 Jan 2017 09:16:1430 Jan 2017 09:19:193:5
7มาทำ เฉยเฉย31027 Jan 2017 11:42:4027 Jan 2017 11:43:220:42
8มาทำ เฉยเฉย41027 Jan 2017 11:41:0627 Jan 2017 11:41:520:46
9สุธิตา วรโคตร41026 Jan 2017 10:57:2226 Jan 2017 10:58:190:57
10สุธิตา วรโคตร31026 Jan 2017 10:50:5526 Jan 2017 10:52:321:37
11ภัทรชนก คุ้มศาสตร51011 Jan 2017 09:15:0311 Jan 2017 09:16:091:6
12ภัทรชนก คุ้มศาสตร41011 Jan 2017 09:11:3811 Jan 2017 09:12:461:8
13ภัทรชนก คุ้มศาสตร31011 Jan 2017 09:09:3611 Jan 2017 09:10:350:59
14ภัทรชนก คุ้มศาสตร31011 Jan 2017 09:05:3911 Jan 2017 09:07:462:7
15ภัทรชนก คุ้มศาสตร21011 Jan 2017 09:03:0611 Jan 2017 09:04:101:4
16[v] [v]1107 Jan 2017 14:50:277 Jan 2017 14:50:480:21
17รัก จริง4106 Jan 2017 16:45:086 Jan 2017 16:46:451:37
18สุดา นานา2530 Nov 2016 15:42:5530 Nov 2016 15:43:170:22
19Por Sirikorn81021 Oct 2016 16:12:5221 Oct 2016 16:14:031:11
20Por Sirikorn81021 Oct 2016 16:10:4921 Oct 2016 16:11:410:52
21Por Sirikorn81021 Oct 2016 13:46:2321 Oct 2016 13:48:302:7
22เอ บี4108 Jun 2016 18:15:468 Jun 2016 18:16:320:46
23อาทิตยา จิตตานนท์61026 Feb 2016 10:48:0126 Feb 2016 10:49:021:1
24อาทิตยา จิตตานนท์31026 Feb 2016 10:46:5426 Feb 2016 10:47:400:46
25ฐิตวันต์ ไกรทอง21019 Feb 2016 23:09:2019 Feb 2016 23:13:284:8


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713