สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 94485 O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พีรณัฐ บำเพ็ญทาน11026 Jul 2017 19:52:2126 Jul 2017 19:53:160:55
200 00101019 Jul 2017 21:39:2819 Jul 2017 21:39:300:2
300 00101019 Jul 2017 20:57:3719 Jul 2017 20:58:180:41
400 00101019 Jul 2017 18:38:3519 Jul 2017 18:38:430:8
500 00101019 Jul 2017 18:26:3919 Jul 2017 18:28:381:59
600 00101019 Jul 2017 18:15:3819 Jul 2017 18:21:145:36
7ศิรภัสสร เอกา61026 May 2017 08:33:2026 May 2017 08:36:553:35
8ศิรภัสสร เอกา61026 May 2017 08:29:0726 May 2017 08:32:523:45
9EXO L51025 May 2017 21:37:4525 May 2017 21:37:570:12
10ดวงกมล โฮ11023 May 2017 16:16:2223 May 2017 16:16:510:29
11ดวงกมล โฮ51023 May 2017 16:00:4323 May 2017 16:01:220:39
12ดวงกมล โฮ21023 May 2017 15:50:5323 May 2017 15:51:310:38
13คน มน31011 Mar 2017 10:59:5711 Mar 2017 11:00:000:3
14คน มน31011 Mar 2017 10:58:2611 Mar 2017 10:59:060:40
15คน มน11011 Mar 2017 10:56:5011 Mar 2017 10:56:530:3
16คน มน11011 Mar 2017 10:53:5811 Mar 2017 10:54:210:23
17คน มน11011 Mar 2017 10:52:3611 Mar 2017 10:52:370:1
18คน มน11011 Mar 2017 10:51:2011 Mar 2017 10:51:440:24
19อานนท์ อุสารัมย?056 Mar 2017 13:34:026 Mar 2017 13:34:340:32
20111000 010010010110102 Mar 2017 18:49:292 Mar 2017 18:50:110:42
21ทักษิณ หงษ์ทอง2102 Mar 2017 10:53:092 Mar 2017 10:54:241:15
22นกนำ ไจไนไ41027 Feb 2017 23:41:4627 Feb 2017 23:43:261:40
23สุวารินทร์ อินทองคำ11026 Feb 2017 18:28:3126 Feb 2017 18:29:170:46
24สุวารินทร์ อินทองคำ11026 Feb 2017 18:26:2626 Feb 2017 18:26:510:25
25พรนภา เอี่ยมแดง101023 Feb 2017 21:35:2823 Feb 2017 21:36:150:47
26พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:34:2523 Feb 2017 21:34:310:6
27พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:34:1023 Feb 2017 21:34:230:13
28พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:34:0023 Feb 2017 21:34:080:8
29พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:33:4523 Feb 2017 21:33:570:12
30พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:33:3123 Feb 2017 21:33:380:7
31พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:33:2223 Feb 2017 21:33:290:7
32พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:33:1423 Feb 2017 21:33:200:6
33พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:33:0123 Feb 2017 21:33:060:5
34พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:32:3723 Feb 2017 21:32:440:7
35พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:32:2623 Feb 2017 21:32:340:8
36พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:32:1823 Feb 2017 21:32:240:6
37พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:31:3923 Feb 2017 21:32:020:23
38พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:31:2823 Feb 2017 21:31:350:7
39พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:31:1523 Feb 2017 21:31:260:11
40พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:30:3623 Feb 2017 21:30:570:21
41พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:30:1423 Feb 2017 21:30:320:18
42พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:30:0623 Feb 2017 21:30:120:6
43พรนภา เอี่ยมแดง0123 Feb 2017 21:29:5023 Feb 2017 21:30:020:12
44พรนภา เอี่ยมแดง0123 Feb 2017 21:29:2923 Feb 2017 21:29:460:17
45พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:29:1323 Feb 2017 21:29:190:6
46พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:28:5223 Feb 2017 21:29:020:10
47พรนภา เอี่ยมแดง0123 Feb 2017 21:28:3223 Feb 2017 21:28:470:15
48พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:26:2423 Feb 2017 21:26:550:31
49พรนภา เอี่ยมแดง0123 Feb 2017 21:26:0423 Feb 2017 21:26:210:17
50พรนภา เอี่ยมแดง0123 Feb 2017 21:25:4923 Feb 2017 21:26:010:12
51พรนภา เอี่ยมแดง0123 Feb 2017 21:25:3823 Feb 2017 21:25:460:8
52พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:25:1523 Feb 2017 21:25:290:14
53พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:25:0623 Feb 2017 21:25:130:7
54พรนภา เอี่ยมแดง1123 Feb 2017 21:24:3023 Feb 2017 21:24:460:16
55จิราภรณ์ สวยสม101022 Feb 2017 15:20:2422 Feb 2017 15:21:180:54
56จิราภรณ์ สวยสม91022 Feb 2017 15:19:2322 Feb 2017 15:19:370:14
57จิราภรณ์ สวยสม81022 Feb 2017 15:17:3322 Feb 2017 15:18:060:33
58จิราภรณ์ สวยสม81022 Feb 2017 15:14:4822 Feb 2017 15:15:270:39
59จิราภรณ์ สวยสม71022 Feb 2017 15:12:0822 Feb 2017 15:13:541:46
60จิราภรณ์ สวยสม81022 Feb 2017 15:08:5622 Feb 2017 15:10:491:53
61จิราภรณ์ สวยสม71022 Feb 2017 15:04:0122 Feb 2017 15:07:163:15
62จิราภรณ์ สวยสม71022 Feb 2017 15:01:1622 Feb 2017 15:03:162:0
63จิราภรณ์ สวยสม61022 Feb 2017 14:57:1322 Feb 2017 14:59:572:44
64จิราภรณ์ สวยสม51022 Feb 2017 14:55:0122 Feb 2017 14:55:400:39
65จิราภรณ์ สวยสม51022 Feb 2017 14:52:5422 Feb 2017 14:53:330:39
66จิราภรณ์ สวยสม51022 Feb 2017 14:49:4622 Feb 2017 14:51:051:19
67จิราภรณ์ สวยสม41022 Feb 2017 14:48:2222 Feb 2017 14:48:330:11
68จิราภรณ์ สวยสม31022 Feb 2017 14:45:0422 Feb 2017 14:46:401:36
69จิราภรณ์ สวยสม31022 Feb 2017 14:42:5722 Feb 2017 14:43:270:30
70จิราภรณ์ สวยสม21022 Feb 2017 14:40:2222 Feb 2017 14:41:090:47
7100110 010010010171021 Feb 2017 19:22:0421 Feb 2017 19:25:002:56
72่333 uuu41020 Feb 2017 19:54:2620 Feb 2017 19:55:501:24
73สโรชา ลุงคำ51023 Jan 2017 09:48:3723 Jan 2017 09:48:430:6
74สโรชา ลุงคำ51023 Jan 2017 09:45:5123 Jan 2017 09:48:002:9
75สโรชา ลุงคำ1523 Jan 2017 09:40:1323 Jan 2017 09:40:500:37
76นริศรา พิสุทธิ์2104 Jan 2017 09:12:344 Jan 2017 09:13:210:47
77ประโยชน์ จันทร์โอชา0103 Jan 2017 10:51:173 Jan 2017 10:51:560:39
78เมธาวี นำศักดิ์31024 Nov 2016 13:00:0424 Nov 2016 13:14:2314:19
79นย่าะน่ืะพ เื้ำืเำืะำืะำั51014 Nov 2016 20:50:0114 Nov 2016 20:50:430:42
80เบญญาภา ใจชื่น0522 Sep 2016 23:41:2122 Sep 2016 23:42:140:53
81กรัณฑ์อร ขจรภู31026 Jul 2016 22:24:3126 Jul 2016 22:25:260:55
82กรัณฑ์อร ขจรภู11026 Jul 2016 22:05:4126 Jul 2016 22:06:300:49
83วนิสรา กองกวย21025 Jul 2016 21:05:3025 Jul 2016 21:07:161:46
84ธนเทพ สุทธิบริบาล101023 Jul 2016 08:54:5623 Jul 2016 08:55:110:15
85ธนเทพ สุทธิบริบาล91023 Jul 2016 08:54:3723 Jul 2016 08:54:530:16
86ธนเทพ สุทธิบริบาล91023 Jul 2016 08:53:2123 Jul 2016 08:54:321:11
87ธนเทพ สุทธิบริบาล91023 Jul 2016 08:52:5123 Jul 2016 08:53:170:26
88ธนเทพ สุทธิบริบาล81023 Jul 2016 08:51:0723 Jul 2016 08:52:481:41
89ธนเทพ สุทธิบริบาล71023 Jul 2016 08:50:2723 Jul 2016 08:51:030:36
90ธนเทพ สุทธิบริบาล51023 Jul 2016 08:49:5123 Jul 2016 08:50:240:33
91ธนเทพ สุทธิบริบาล61023 Jul 2016 08:49:2523 Jul 2016 08:49:370:12
92ธนเทพ สุทธิบริบาล51023 Jul 2016 08:48:5023 Jul 2016 08:49:210:31
93ธนเทพ สุทธิบริบาล51023 Jul 2016 08:48:3323 Jul 2016 08:48:460:13
94ธนเทพ สุทธิบริบาล41023 Jul 2016 08:48:0923 Jul 2016 08:48:290:20
95ธนเทพ สุทธิบริบาล51023 Jul 2016 08:47:5023 Jul 2016 08:48:050:15
96ธนเทพ สุทธิบริบาล41023 Jul 2016 08:47:2923 Jul 2016 08:47:460:17
97ธนเทพ สุทธิบริบาล41023 Jul 2016 08:47:0923 Jul 2016 08:47:250:16
98ธนเทพ สุทธิบริบาล31023 Jul 2016 08:46:5023 Jul 2016 08:47:040:14
99ธนเทพ สุทธิบริบาล31023 Jul 2016 08:44:1323 Jul 2016 08:46:352:22
100นาระ มานา3103 Jul 2016 14:20:383 Jul 2016 14:20:540:16
101ุคจุึยต แสงงาม10109 Mar 2016 21:07:399 Mar 2016 21:19:2211:43
102ุคจุึยต แสงงาม6109 Mar 2016 21:05:159 Mar 2016 21:07:121:57
103ภ ภ4104 Mar 2016 19:35:584 Mar 2016 19:36:230:25


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713