สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 94288 แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางสาวศรัญญ เลาซาง1109 Mar 2017 14:24:059 Mar 2017 14:24:080:3
2นางสาวศรัญญ เลาซาง1109 Mar 2017 14:22:239 Mar 2017 14:23:110:48
3นางสาวศรัญญ เลาซาง159 Mar 2017 14:21:489 Mar 2017 14:21:490:1
4นางสาวศรัญญ เลาซาง159 Mar 2017 14:20:059 Mar 2017 14:21:201:15
5ตะวัน คำพินิจ61025 Sep 2016 12:50:4825 Sep 2016 12:52:111:23


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713