สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 93795 โลกของอาชีพ
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มัญชรี เจริญกิจ0517 Feb 2018 14:28:1017 Feb 2018 14:28:450:35
2ชมพูนุท พุดมี61022 Jan 2018 14:19:4322 Jan 2018 14:19:570:14
3ชมพูนุท พุดมี41022 Jan 2018 14:14:4022 Jan 2018 14:15:350:55
4ภัทรวิทร์ จันทร์เมือง5530 Aug 2017 14:38:2930 Aug 2017 14:39:381:9
5เกษรินทร์ ตุระวิภาค51021 May 2017 19:42:3121 May 2017 19:45:142:43
6ปริญ พิสัยพันธ์2104 Mar 2017 08:41:064 Mar 2017 08:41:450:39
7ืนน รร71030 Jan 2017 17:39:4030 Jan 2017 17:42:152:35
8บุษกร หนูพริบตา3516 Jan 2017 14:42:3216 Jan 2017 14:44:582:26
9ศรายุทธ บุญชัย101023 Nov 2016 18:42:4723 Nov 2016 18:43:020:15
10ศรายุทธ บุญชัย101023 Nov 2016 18:39:2023 Nov 2016 18:41:342:14
11อรุณรัตน์ บุญทองขาว4103 Nov 2016 20:04:553 Nov 2016 20:07:112:16
12มณีรัตน์ จูเจ้ย61021 Feb 2016 23:04:5221 Feb 2016 23:11:296:37


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713