สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 93112 Healthy eating /some any (pre-test)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1Tipporn Tongrong8105 Jan 2016 13:34:265 Jan 2016 13:35:481:22
2สิรีธร เจริญภาพ71020 Dec 2015 00:01:2020 Dec 2015 00:03:242:4
3ศศิธร หมื่น9108 Jul 2015 10:15:508 Jul 2015 10:17:321:42
4นรินทร์ โหรา6106 Jul 2015 18:22:096 Jul 2015 18:23:080:59
5นรินทร์ โหรา8106 Jul 2015 18:20:446 Jul 2015 18:21:591:15
6นรินทร์ โหรา7106 Jul 2015 18:18:176 Jul 2015 18:20:282:11
7น ่่เี9105 Jul 2015 20:54:585 Jul 2015 20:55:250:27
8นางสาวสุพรรษา อินพรม91029 Jun 2015 14:25:1029 Jun 2015 14:26:171:7
9Didi Bangkok101023 Jun 2015 16:43:4023 Jun 2015 16:44:280:48
10วรินทร์พร วีระเกียรติ81022 Jun 2015 20:50:1622 Jun 2015 20:50:570:41
11วรินทร์พร วีระเกียรติ71022 Jun 2015 20:49:2522 Jun 2015 20:50:090:44
12วรินทร์พร วีระเกียรติ61022 Jun 2015 20:48:0222 Jun 2015 20:49:151:13
13ดวงกมล ไชยชำนาญ152021 Jun 2015 09:53:0121 Jun 2015 09:58:275:26
14po yo14201 Jun 2015 22:21:161 Jun 2015 22:25:093:53
15จัน จันดี81029 May 2015 01:39:4329 May 2015 01:42:493:6
16วิชา มหากิจไพบูลย์9107 May 2015 19:28:037 May 2015 19:29:291:26
17งืม ต้องทำใหม่8106 May 2015 20:23:216 May 2015 20:24:221:1
18สุกัลดา กล้าหาญ9106 May 2015 15:31:036 May 2015 15:36:055:2
19p p7104 May 2015 11:44:314 May 2015 11:45:521:21
20อุมาพร มากมี10103 May 2015 20:38:503 May 2015 20:39:340:44
21อุมาพร มากมี6103 May 2015 20:37:343 May 2015 20:38:361:2
22ข่อย เอง31029 Apr 2015 12:22:2429 Apr 2015 12:24:031:39


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713