สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 92632 แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นิลเนตร บุญมา61025 Aug 2017 13:33:0925 Aug 2017 13:35:412:32
2กรรณิกา แสนเดช101025 Aug 2017 13:07:4225 Aug 2017 13:08:280:46
3บุปผา เหล่าโพธิ์71029 Jan 2017 01:40:2829 Jan 2017 01:42:001:32
4บุปผา เหล่าโพธิ์61029 Jan 2017 01:38:4829 Jan 2017 01:39:020:14
5แอน นา81025 Oct 2016 19:06:1825 Oct 2016 19:06:370:19
6แอน นา81025 Oct 2016 19:05:3525 Oct 2016 19:06:090:34
7แอน นา71025 Oct 2016 19:05:1125 Oct 2016 19:05:220:11
8แอน นา91025 Oct 2016 18:58:2625 Oct 2016 19:04:336:7
9นพรัตน์ พุทธิวงศ์ไพศาล51025 Oct 2016 19:01:5625 Oct 2016 19:04:172:21
10แอน นา81025 Oct 2016 18:57:1025 Oct 2016 18:58:231:13
11ภัทร สุขศรี8109 Jul 2016 16:27:199 Jul 2016 16:30:563:37


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713