สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 91789 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2560 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นิตยา สีทินธ์7109 Apr 2018 22:04:589 Apr 2018 22:07:162:18
2นิตยา สีทินธ์6109 Apr 2018 22:02:439 Apr 2018 22:04:532:10
3นิตยา สีทินธ์5109 Apr 2018 22:01:029 Apr 2018 22:02:381:36
4นิตยา สีทินธ์7109 Apr 2018 21:58:219 Apr 2018 22:00:542:33
5นิตยา สีทินธ์5109 Apr 2018 21:53:579 Apr 2018 21:58:114:14


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713