สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 91754 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ณัฐวุฒิ จงดี41024 Feb 2017 13:21:3924 Feb 2017 13:23:111:32
2ณัฐวุฒิ จงดี41024 Feb 2017 13:18:4324 Feb 2017 13:19:230:40
3ดด ดด7208 Feb 2017 12:00:368 Feb 2017 12:00:480:12
4111 1114203 Jan 2017 11:28:003 Jan 2017 11:28:490:49
5ปาณิสรา นันตา52024 Aug 2016 16:57:1524 Aug 2016 16:58:451:30
6กมลวรรณ สิงหาช3202 May 2016 15:00:352 May 2016 15:01:290:54
7ประวัติ ดีงาม91026 Mar 2016 14:01:4226 Mar 2016 14:04:032:21
8ประวัติ ดีงาม81026 Mar 2016 13:58:2226 Mar 2016 14:00:252:3
9ประวัติ ดีงาม71026 Mar 2016 13:54:5626 Mar 2016 13:57:142:18
10สุวิมล คนงาม51011 Mar 2016 13:58:3111 Mar 2016 14:01:152:44
11วราภรณ์ โอภาส5106 Mar 2016 11:53:036 Mar 2016 11:54:291:26
12อัครพงษ์ กัลยาสนธิ์9204 Mar 2016 16:21:334 Mar 2016 16:21:490:16
13วีระพล มาลัย61024 Feb 2016 22:24:3324 Feb 2016 22:26:472:14
14วีระพล มาลัย21024 Feb 2016 22:19:3224 Feb 2016 22:24:224:50
15jj sur81023 Feb 2016 14:07:4223 Feb 2016 14:10:543:12
16jj sur51023 Feb 2016 14:04:3723 Feb 2016 14:06:472:10
17สมคิด คิดเร็ว31022 Feb 2016 21:39:4022 Feb 2016 21:43:313:51
18สุภาพร กองเลิศ31022 Feb 2016 15:13:0322 Feb 2016 15:16:103:7


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713