สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 91754 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เอ บี41022 Sep 2017 15:01:2222 Sep 2017 15:03:342:12
2จิราภรณ์ ลีจ้อย61018 Sep 2017 11:54:0518 Sep 2017 11:56:242:19
3ณัฐวุฒิ จงดี41024 Feb 2017 13:21:3924 Feb 2017 13:23:111:32
4ณัฐวุฒิ จงดี41024 Feb 2017 13:18:4324 Feb 2017 13:19:230:40
5ดด ดด7208 Feb 2017 12:00:368 Feb 2017 12:00:480:12
6111 1114203 Jan 2017 11:28:003 Jan 2017 11:28:490:49
7ปาณิสรา นันตา52024 Aug 2016 16:57:1524 Aug 2016 16:58:451:30
8กมลวรรณ สิงหาช3202 May 2016 15:00:352 May 2016 15:01:290:54
9ประวัติ ดีงาม91026 Mar 2016 14:01:4226 Mar 2016 14:04:032:21
10ประวัติ ดีงาม81026 Mar 2016 13:58:2226 Mar 2016 14:00:252:3
11ประวัติ ดีงาม71026 Mar 2016 13:54:5626 Mar 2016 13:57:142:18
12สุวิมล คนงาม51011 Mar 2016 13:58:3111 Mar 2016 14:01:152:44
13วราภรณ์ โอภาส5106 Mar 2016 11:53:036 Mar 2016 11:54:291:26
14อัครพงษ์ กัลยาสนธิ์9204 Mar 2016 16:21:334 Mar 2016 16:21:490:16
15วีระพล มาลัย61024 Feb 2016 22:24:3324 Feb 2016 22:26:472:14
16วีระพล มาลัย21024 Feb 2016 22:19:3224 Feb 2016 22:24:224:50
17jj sur81023 Feb 2016 14:07:4223 Feb 2016 14:10:543:12
18jj sur51023 Feb 2016 14:04:3723 Feb 2016 14:06:472:10
19สมคิด คิดเร็ว31022 Feb 2016 21:39:4022 Feb 2016 21:43:313:51
20สุภาพร กองเลิศ31022 Feb 2016 15:13:0322 Feb 2016 15:16:103:7


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713