สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 91411 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1Tp Ap7107 Sep 2016 13:54:587 Sep 2016 13:58:473:49
2ป๊อบปี้ น่ารัก07 Sep 2016 11:18:037 Sep 2016 11:18:080:5
3ปพิชญา สิริพรสมสุข81029 Jul 2016 11:47:4729 Jul 2016 11:50:342:47
4มลิ สุขวงษ์81010 Jul 2016 22:15:2610 Jul 2016 22:20:084:42
5จารุวรรณ บุญอาจ5101 Jun 2016 18:41:391 Jun 2016 18:44:473:8
6เอ อิ81022 Apr 2016 12:57:3122 Apr 2016 13:01:354:4
7กรรณิกา ฟูไฝติ๊บ6105 Mar 2016 12:43:545 Mar 2016 12:45:011:7


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713