สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 91246 ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วิมลศรี พงศ์สิทธิศักดิ์32017 Dec 2018 12:32:2017 Dec 2018 12:33:030:43
2วิไลวรรณ จำปาวง132016 Dec 2018 20:15:0716 Dec 2018 20:15:080:1
3วว วว52010 Dec 2018 18:39:5310 Dec 2018 18:40:200:27
4ดหกหหก ออหกอห52010 Dec 2018 16:17:5110 Dec 2018 16:18:330:42
5Lai Lai11019 Nov 2018 13:41:0519 Nov 2018 13:41:220:17
6กมลวรรณ สายหยุด9102 Nov 2018 20:27:442 Nov 2018 20:30:072:23
7ธิดารัตน์ สวัสดี112011 Sep 2018 01:02:0611 Sep 2018 01:02:340:28
8ธิดารัตน์ สวัสดี82011 Sep 2018 00:51:0411 Sep 2018 00:53:312:27
9ธิดารัตน์ สวัสดี42011 Sep 2018 00:49:4311 Sep 2018 00:50:230:40
101 14202 Sep 2018 22:56:452 Sep 2018 22:57:060:21


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713