สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 91246 ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ภัทราพร เพียรขุนทด1519 Feb 2018 15:02:1919 Feb 2018 15:04:171:58
2ภัทราพร เพียรขุนทด1519 Feb 2018 15:01:2019 Feb 2018 15:02:110:51
3ภัทราพร เพียรขุนทด2519 Feb 2018 14:53:4419 Feb 2018 15:00:567:12
4พงศ์ดนัย จันทะเกิด3109 Feb 2018 11:50:499 Feb 2018 11:51:090:20
5เสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า91021 Dec 2017 14:14:4921 Dec 2017 14:17:493:0
6เสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า81021 Dec 2017 14:12:1621 Dec 2017 14:14:302:14
7เสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า5521 Dec 2017 14:10:3621 Dec 2017 14:11:361:0
8เสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า4521 Dec 2017 14:08:4421 Dec 2017 14:10:261:42
9เสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า5521 Dec 2017 14:04:0521 Dec 2017 14:08:204:15
10เสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า3521 Dec 2017 14:01:5621 Dec 2017 14:03:071:11
11เสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า2521 Dec 2017 13:59:3821 Dec 2017 14:01:442:6
12เสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า3521 Dec 2017 13:53:4821 Dec 2017 13:59:135:25
13เสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า1521 Dec 2017 13:50:4121 Dec 2017 13:53:302:49
14ไทย ไทย4208 Dec 2017 19:59:518 Dec 2017 20:00:360:45
15น้ำฝน บุญพร้อม61029 Nov 2017 18:30:5129 Nov 2017 18:33:563:5
16มัณทนา ชลประเวศ101011 Nov 2017 20:38:2711 Nov 2017 20:40:011:34
17มัณทนา ชลประเวศ182011 Nov 2017 20:24:5311 Nov 2017 20:37:5913:6
18รา สนา2519 Sep 2017 13:45:3319 Sep 2017 13:47:582:25
19การันตรี ถูกแน่71013 Feb 2017 19:27:0113 Feb 2017 19:27:020:1
20การันตรี ถูกแน่71013 Feb 2017 19:26:2313 Feb 2017 19:26:250:2
21การันตรี ถูกแน่71013 Feb 2017 19:20:1113 Feb 2017 19:25:195:8
22Sirirada Pinnasa1516 Jan 2017 10:45:3016 Jan 2017 10:47:101:40
23Hacker Rkyui11010 Jan 2017 21:45:2210 Jan 2017 21:45:560:34
24ปนัดดา ขุนนาม172029 Dec 2016 16:06:3029 Dec 2016 16:16:149:44
25ปนัดดา ขุนนาม142029 Dec 2016 15:38:0029 Dec 2016 15:50:4312:43
26ปนัดดา ขุนนาม162029 Dec 2016 15:16:2529 Dec 2016 15:30:1613:51
27pp haha101014 Dec 2016 14:52:0914 Dec 2016 14:54:522:43
28pp haha101014 Dec 2016 14:48:2414 Dec 2016 14:51:263:2


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713