สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 91246 ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปภาไพร มีดี41027 Apr 2018 20:40:4027 Apr 2018 20:43:042:24
2ปภาไพร มีดี3527 Apr 2018 20:40:0927 Apr 2018 20:40:240:15
3ปภาไพร มีดี3527 Apr 2018 20:36:2427 Apr 2018 20:39:182:54


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713