สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 91246 ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 9.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กมลวรรณ สายหยุด9102 Nov 2018 20:27:442 Nov 2018 20:30:072:23
2ธิดารัตน์ สวัสดี112011 Sep 2018 01:02:0611 Sep 2018 01:02:340:28
3ธิดารัตน์ สวัสดี82011 Sep 2018 00:51:0411 Sep 2018 00:53:312:27
4ธิดารัตน์ สวัสดี42011 Sep 2018 00:49:4311 Sep 2018 00:50:230:40
51 14202 Sep 2018 22:56:452 Sep 2018 22:57:060:21


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713