สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 89765 แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นาเดีย มะยู61016 Feb 2017 20:24:3616 Feb 2017 20:25:320:56
2อ ด9109 Jan 2017 20:36:129 Jan 2017 20:39:313:19
3อ ด10109 Jan 2017 20:33:569 Jan 2017 20:35:301:34
4Qwert Terry71018 Dec 2016 23:44:2818 Dec 2016 23:46:181:50
5สุพรทิพย์ ผิวขำ91018 Dec 2016 14:03:1718 Dec 2016 14:05:362:19
6Kanokpon Charoensuk91025 Nov 2016 12:46:1625 Nov 2016 12:46:390:23
7Kanokpon Charoensuk91025 Nov 2016 12:41:2125 Nov 2016 12:44:523:31
8ธารารัตน์ จันทร์แก้ว4104 Oct 2016 11:01:124 Oct 2016 11:02:491:37
9ปฏิวัติ ตรีกุล71029 Mar 2016 14:17:4729 Mar 2016 14:24:497:2


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713