สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 89192 ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 0.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วัชราพร จริงสันเทียะ0102 Oct 2018 17:20:302 Oct 2018 17:21:190:49
2อภิสิม กินมโน01024 Sep 2018 10:34:4924 Sep 2018 10:35:190:30


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713