สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 88697 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ขนิษผฐา เทียมเพื่อน61011 Dec 2017 21:10:4711 Dec 2017 21:14:363:49
2อัครวินท์ เปียรัมย์31020 Sep 2016 23:26:3320 Sep 2016 23:27:080:35
3อัครวินท์ เปียรัมย์31020 Sep 2016 23:24:4620 Sep 2016 23:25:160:30
4ด ร61012 Mar 2016 00:09:5712 Mar 2016 00:13:523:55


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713