สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 88537 O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นิพนธ์ สุขใจ4102 Mar 2016 02:38:472 Mar 2016 02:42:433:56
2อารียา บุญหนา11024 Feb 2016 17:20:1224 Feb 2016 17:21:141:2
3วรินทร ศรีสร้อย21021 Feb 2016 17:10:2821 Feb 2016 17:13:152:47
4นารีรัตน์ กามะวิถี31021 Feb 2016 14:46:1521 Feb 2016 14:50:194:4
5aa aa101020 Feb 2016 20:48:1920 Feb 2016 20:49:231:4
6aa aa91020 Feb 2016 20:46:0420 Feb 2016 20:47:151:11
7aa aa51020 Feb 2016 20:44:1020 Feb 2016 20:44:390:29
8aa aa21020 Feb 2016 20:39:1820 Feb 2016 20:40:030:45
9aa aa11020 Feb 2016 20:36:5520 Feb 2016 20:39:042:9


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713