สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 88435 ไทย1012
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1หนอน น้อยนา41027 Mar 2017 21:02:5427 Mar 2017 21:11:188:24
2ฝัน เฟื่อง31022 Feb 2017 11:01:4022 Feb 2017 11:03:141:34
3วารี สายน้ำ4105 Jan 2017 23:08:365 Jan 2017 23:13:334:57
4นภา ตั้งใจ31024 Dec 2016 17:45:1024 Dec 2016 17:49:444:34
5วรพจน์ รัตนพงค์6105 Nov 2016 22:18:495 Nov 2016 22:24:205:31
6จุฬพัชร ขันแปง4104 Nov 2016 16:53:574 Nov 2016 16:54:240:27
7จุฬพัชร ขันแปง5104 Nov 2016 16:42:394 Nov 2016 16:50:478:8
8กิจทวี นิลพจน์5103 Nov 2016 21:46:183 Nov 2016 21:47:421:24
9กิจทวี นิลพจน์5103 Nov 2016 19:05:043 Nov 2016 19:05:200:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713