สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 88435 ไทย1012
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุวรรณี ซื่อเสมอ21020 Sep 2017 13:59:1920 Sep 2017 13:59:370:18
2อิสรีย์ อิ่นแก้ว31019 Sep 2017 06:39:5019 Sep 2017 06:41:221:32
3อิสรีย์ อิ่นแก้ว21019 Sep 2017 06:32:4019 Sep 2017 06:38:355:55
4หนอน น้อยนา41027 Mar 2017 21:02:5427 Mar 2017 21:11:188:24
5ฝัน เฟื่อง31022 Feb 2017 11:01:4022 Feb 2017 11:03:141:34
6วารี สายน้ำ4105 Jan 2017 23:08:365 Jan 2017 23:13:334:57
7นภา ตั้งใจ31024 Dec 2016 17:45:1024 Dec 2016 17:49:444:34
8วรพจน์ รัตนพงค์6105 Nov 2016 22:18:495 Nov 2016 22:24:205:31
9จุฬพัชร ขันแปง4104 Nov 2016 16:53:574 Nov 2016 16:54:240:27
10จุฬพัชร ขันแปง5104 Nov 2016 16:42:394 Nov 2016 16:50:478:8
11กิจทวี นิลพจน์5103 Nov 2016 21:46:183 Nov 2016 21:47:421:24
12กิจทวี นิลพจน์5103 Nov 2016 19:05:043 Nov 2016 19:05:200:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713