สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 88248 o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อิน อิทธืกุล2101 Oct 2016 23:40:521 Oct 2016 23:41:440:52
2ืนิภา วัฒนสุข21024 Sep 2016 11:12:0224 Sep 2016 11:12:050:3
3ืนิภา วัฒนสุข21024 Sep 2016 11:10:4524 Sep 2016 11:10:480:3
4ืนิภา วัฒนสุข21024 Sep 2016 11:09:2424 Sep 2016 11:09:280:4
5ืนิภา วัฒนสุข21024 Sep 2016 11:07:0324 Sep 2016 11:08:000:57
6ืนิภา วัฒนสุข21024 Sep 2016 11:03:0524 Sep 2016 11:04:281:23
7ืนิภา วัฒนสุข21024 Sep 2016 10:59:4824 Sep 2016 11:00:390:51
8ืนิภา วัฒนสุข21024 Sep 2016 10:56:1324 Sep 2016 10:57:351:22
9ืนิภา วัฒนสุข21024 Sep 2016 10:50:5824 Sep 2016 10:53:152:17
10กนกพร สีงาม11028 Jul 2016 22:12:4828 Jul 2016 22:14:171:29
11กนกพร สีงาม31028 Jul 2016 21:55:2428 Jul 2016 21:59:173:53
12กนกพร สีงาม11028 Jul 2016 18:50:5828 Jul 2016 18:52:491:51
13กนกพร สีงาม41028 Jul 2016 18:41:3528 Jul 2016 18:44:433:8
14สุรีพร มิ่งขวัญ31028 Jul 2016 18:37:0028 Jul 2016 18:40:263:26
15กัณธิมา มังกรแก้ว41021 Jul 2016 00:28:4921 Jul 2016 00:29:531:4
16น.ส.เสาวภา ทองประยูร31021 Mar 2016 22:11:5721 Mar 2016 22:14:022:5
17รติมา วงศ์ชัย21027 Feb 2016 18:10:4927 Feb 2016 18:13:122:23
18รติมา วงศ์ชัย11027 Feb 2016 18:07:3227 Feb 2016 18:08:421:10
19สิริวรรณ กลิ่นขจรวงศ์41026 Feb 2016 23:11:0226 Feb 2016 23:15:384:36
20พงศธร บอม41021 Feb 2016 13:44:3521 Feb 2016 13:48:514:16
21พงศธร บอม11021 Feb 2016 13:39:5821 Feb 2016 13:43:403:42
22สิริวรินทร์ บุญอ่อน31020 Feb 2016 10:57:2820 Feb 2016 10:58:070:39


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713