สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 86886 พัฒนาการในวัยรุ่น
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 8.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จิรานันท์ เกื้อหนุน81027 Sep 2018 16:30:4627 Sep 2018 16:35:274:41
2จิรานันท์ เกื้อหนุน1527 Sep 2018 16:29:1727 Sep 2018 16:29:420:25
3จิรานันท์ เกื้อหนุน2527 Sep 2018 16:28:5727 Sep 2018 16:29:130:16
4จิรานันท์ เกื้อหนุน4527 Sep 2018 16:25:3027 Sep 2018 16:28:333:3
5จิรานันท์ เกื้อหนุน2527 Sep 2018 16:22:3827 Sep 2018 16:23:561:18
6จิรานันท์ เกื้อหนุน81027 Sep 2018 16:15:1027 Sep 2018 16:20:545:44
7จุฑามาศ แสนชม142024 Sep 2018 19:43:0124 Sep 2018 19:46:353:34
8จุฑามาศ แสนชมภู42024 Sep 2018 19:13:2124 Sep 2018 19:15:592:38


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713